meditacija

MEDITACIJA SEDAM ZRAKA SVETLA

Sajt je posvećen metodu duhovnog samorazvoja "Sunčeva Zraka" koji je baziran na meditaciji sedam Zraka svetla. Meditacija se sastoji od više invokacija koje značajno ubrzavaju spiritualni razvoj pojedinca i jedna je od vodećih meditacija u svetu.

Meditacija svetlosnih Zraka povećava kreativni potencijal, budi inventivnost, nadahnjuje i inspiriše, kultiviše intelekt i osećanja, budi intuiciju i viđenje iza pojavnog. Ova meditacija uvežbava držanje pažnje, koncentraciju, vizuelizaciju, kreativnu vizuelizaciju i sposobnost pamćenja. Ona dovodi do mnoštva fundamentalnih uvida koji direkntno utiču na kvalitet življenja.

Meditacija sedam Zraka svetla promoviše pozitivne misli i uvodi nas u čudesni svet prosvetljenja, jača nam veru, samopouzdanje i samopoštovanje. Dovodi nas do sopstvenih uvida koji našu veru uzdižu do obožavanja i jedinstva sa Bogom i celokupnom božanskom kreacijom. Ohrabruje nas da sa radošću izvršavamo volju Božiju, jer nas Bog voli više no što smo mi u stanju voleti sebe.

Metod samorazvoja “Sunčeva Zraka” pomaže ljudima da pronađu unutrašnji mir i bezuslovnu ljubav, on spontano, na prirodan i delotvoran način, pokreće Vatru božanskog u ljudskim srcima.

Ljudi su uglavnom preokupirani egzistencijom, decom, profesijom, hobijem i retko stižu da u potpunosti zadovolje svoju potrebu za duhovnošću. Tako se životi nižu kao biseri u ogrlici, ali bez sjaja, zbog sporog napredovanja na duhovnoj lestvici evolucije. Ne traži se od čoveka da pobegne od života da bi se bavio duhovnim radom, nego u svom životu da bude duhovan. Potrebno je samo htenje, naći za sebe malo vremena i permanentno nastojati, biti postojan i dosledan na svom putu duhovnosti. Živeti ovde i sada.

Život je dar. Život treba iskoristiti. Bez duhovnog napretka u životu kao da nismo ni živeli. Sve pojavno što smo stekli u životu može nam se oduzeti pa i sam život. Duhovno postignuće, ljubav u našem srcu izmiče svakoj vrsti destrukcije. To nam niko ne može oduzeti jer pripada večnosti.

Na ovoj našoj lepoj planeti sve kipti od života. Bog je život. Bog je sveprisutan. Bog je ljubav. Bog je svesnost. Bog je sve. Kroz nas On živi na zemlji. On je u nama i mi smo u njemu. Uzdizanjem svoje svesnosti proći ćemo kroz više duhovnih oblasti i doći do božanskog nivoa gde pulsiraju ideje i misli samoga Boga. Ići ćemo dalje do srca ljubavi i svesnosti našeg Oca - Majke - Boga. Smestićemo svoju glavu na Božije rame i doživeti i uveriti se da je ljubav i svesnost sve.

O težini življenja i odrastanja kao i o drugim negativnim elementima života često se priča. Aspekti lošeg su dobro znani i sagledavaju se mnogo češće od ljubavi i prosvetljenja, radosti i sreće, mira i obilja, poštenja i karaktera, pravednosti i istine, mudrosti i milosrđa, svesnosti i budnosti, stvarne vere, doslednosti i istrajnosti, itd, itd. O pravim stvarima skoro da se i ne priča kao da su zabranjene.

Meditacija je ključ koji otvara Univerzum pun božanske ljubavi... Odvojimo malo vremena da upoznamo sebe u svetlu istine, oprostimo drugima i sebi, ispravimo sebe, prihvatimo i zavolimo sebe. Kad uspemo izmiriti krajnosti, otvoriće se srednja staza ispravnosti, uska staza “Mosta ka slobodi”.

Ličnost će doživeti preobražaj, pročistiti se, doći će do duhovne alhemije, pretvaranja tame u svetlo. Zadobiti božanska svojstva cilj je celokupnog čovečanstva i ujedno završetak igre spiritualnog razvoja na planeti Zemlji. A to se, po rečima Isusa Hrista, postiže

“Ne silom, ne vrlinama nego duhom mojim.” Kniiga pro. Zaharija gl. 4 stih 6

Šta ćemo učiniti sa svojim životom zavisi isključivo od nas samih.


lotos i sedam zraka