Povezanost Prstiju i Dragih KamenovaVeoma često dobijam pitanja vezana za vrstu dragog kamena i na kom prstu ruke ga treba nositi. Navešću vam ne samo vrste dragog kamenja koji su pogodni za pojedine prste na rukama već ću pokušati da vam detaljnije rasvetlim ovu temu.

Tada ćete moći sami da odaberete najbolji kristal na osnovu vaših sklonosti i ličnih osobina. Najpre, potrebno je da razumete bar nešto od principa koji su odgovorni za protok energije kroz naše telo. To znači da:

  • treba da razmotrimo praničke energetske kanale koji prolaze kroz pojedine prste,
  • treba da se upoznamo sa elementima sa kojima su prsti povezani i
  • treba da uzmemo u obzir astrološke uticaje planeta povezanih sa prstima.

Postoji nekoliko načina na koje možemo povezati drago kamenje i prste na rukama, ako znamo povezanost planeta i kristala, ili povezanost elemenata i kristala.

Nije potrebno posebno isticati da biste trebali ponešto znati o energijama i kvalitetima dragog kamenja koje nameravate da nosite. Sve to i nesagledivo više imate u mojoj enciklopediji "Čarobni Svet Kristala" koju vam toplo preporučujem.

Energetski Kanali Prane i Mudre

prsten sa dragim kamenom

Eteričko telo se sastoji od brojnih energetskih kanala nazvanim nadijima. Ovi kanali teku kroz svaki milimetar našeg tela, uključujući naravno i šake i prste. U tom smislu, vaši prsti su provodnici suptilne energije koja dolazi u vaše telo iz vana.

prsten sa dragim kamenom

Drevna Vedska nauka je razumela mehanizme ovog suptilnog energetskog protoka i razvila je sistem Mudri, ili ritualnih gestikulacija rukama, da bi što bolje iskoristila ovaj protok energije kroz prste.

Ove Mudre tzv. pečati su praktikovani vekovima u nekim hinduističkim i budističkim školama religiozne misli. Mudre nisu ograničene samo na religiju, jogu ili tantru. Mudre su široko rasprostranjene u plesu i umetnosti. Obe ruke imaju važnu ulogu u ovim ritualima, uključujući i pojedine prste.

prsten sa dragim kamenom

Mudre su jedinstveni energetski pečati koji su u stanju da vode i koncentrišu suptilnu praničku energiju iz spoljašnjeg sveta. Zbog toga, one imaju potencijal da leče. One pomažu da se uravnoteži energetski protok kroz nadije, što kao rezultat ima negovanje unutrašnjih organa i celog fizičkog tela. Postoje brojne Mudre, ali 15 od njih se smatraju osnovnim.

Najvažnija je Gjan Mudra i verovatno ste već upoznati sa njom. U osnovi, ako dodirnete palac i kažiprst na istoj šaci, počinjete da vežbate ovu mudru. Ona donosi uvećanu snagu mozga i uravnotežava nervni sistem.

Prsti i Osnovni Elementi

prsten sa dragim kamenom

Drevni Vedski spisi prepoznaju pet osnovnih elemenata: vatra, voda, zemlja, vazduh i eter ili drugim imenom prostor. Ovi elementi su takođe prisutni u našem fizičkom telu. Zapravo, oni su osnovni sadržaj našeg tela. Svaki od ovih elemenata može da se poveže sa palcem preko kažiprsta, srednjeg, domalog i malog prsta.

U slučaju Gijan Mudre, mi u osnovi uravnotežavamo elemente vazduha i vatre.

prsten sa dragim kamenom

Palac predstavlja element Vatre, ili na Sanskritu Agni tatva i simbolizuje Božansku energiju.

Kažiprst predstavlja element Vazduha, ili na Sanskritu Vaju tatva i simbolizuje intelektualne procese i ego.

prsten sa dragim kamenom

Tako, kada praktikujemo Gjan Mudru i spojimo kažiprst i palac, mi profinjujemo ego pod vođstvom Božanskih energija. Zbog toga ova Mudra donosi vitalnost i osobine pročišćenja.

prsten sa dragim kamenom

Srednji prst predstavlja eter.

Domali prst prenosi energije elementa zemlje.

Mali prst predstavlja energije vodenog elementa.

Kada stavimo prsten mi ustvari filtriramo energiju koja teče kroz taj prst. Zato je bitno da razumemo ove energije i suptilne unutrašnje kvalitete svakog prsta.

Leva u Odnosu na Desnu ruku

prsten sa dragim kamenom

Osim toga, treba da napravimo razliku između leve i desne ruke. Desna ruka je aktivna, ona daje i jang je, dok je leva pasivna, ona prima i jin je.

Naše ruke se takođe mogu shvatiti kao predstavnici dualne prirode čovekove svesnosti: desna ruka je povezana sa svesnim umom ili čistom logičkom svesnosti, dok je leva ruka povezana sa podsvesnim umom ili sa duboko potisnutim željama, instinktima, predrasudama i arhetipskim slikama.

prsten sa dragim kamenom

Smeštanje dragog kamena na levu ruku, u opštem slučaju, treba da pomogne da se donesu i promovišu neki od kvaliteta i metafizičkih energija tog dragog kamena u vaš unutrašnji svet.

prsten sa dragim kamenom

Drugi način na koji možemo razmišljati je da nošenje prstena na levoj ruci pomaže da se razviju sposobnosti podsvesnog uma povezanih sa odgovarujećim prstom.

Smeštanje prstena sa dragim kamenom na desnu ruku bi trebalo da pomogne da se kombinacija vaše energije i energije prstena izliju u svet oko vas.

prsten sa dragim kamenom

Alternativna interpretacija je da nošenje prstena na desnoj ruci donosi akciju i svesnu kontrolu nad spoljnim aspektima života.

Da ispitamo sada astrološke i energetske kvalitete prstiju.

Kažiprst

prsten sa dragim kamenom

Kažiprst odgovara elementu Vazduha.

Kažiprst je simbol nižeg ja, simbol našeg ega. Povezan je sa ambicijom, moći, autoritetom, samocenjenjem i željom za vođstvo. Ovaj prst predstavlja naše želje za prepoznavanjem sebe kao osobe ili ega.

prsten sa dragim kamenom

Kažiprst je takođe povezan sa energijom planete Jupiter. Jupiter donosi ambiciju, poverenje u sopstvene sposobnosti, vođstvo i spiritualne težnje. Ova planeta je povezana sa našim odnosom prema spoljašnjem svetu i drugim ljudima, kao i našim izražajem u komunikaciji sa njima.

Ako imate potrebu da poboljšate svoje bogatstvo ili karijeru, da privučete nove mogućnosti i sreću, kažiprst je prst na kome ćete nositi dragi kamen.

Ovde možete nositi kamenove Jupitera, Marsa i Meseca, kao što su žuti safir i crveni koral.

U smislu isceljujućih energija, kažiprst se povezuje sa respiratornim sistemom, jetrom i stomakom.

Srednji Prst

Ovaj prst predstavlja element Etera.

Srednji prst predstavlja našu ulogu u životu, stvari koje su najbitnije za nas i za naš lični svet. On predstavlja naš osećaj odgovornosti i sve za šta se smatramo odgovornim.

prsten sa dragim kamenom

Srednji prst je povezan sa planetom Saturnom. Saturn je planeta koja širi kvalitete pravde, zakona, pristojnosti i introspekcije. U nekim školama, srednji prst se takođe naziva prstom Saturna, pošto predstavlja Saturnove osobine i kvalitete.

Razmislite o nošenju pogodnih dragulja na srednjem prstu da biste unapredili svoj osećaj odgovornosti, da biste se fokusirali na vaš savršen posao i da biste razvili druge pozitivne kvalitete Saturna.

prsten sa dragim kamenom

Možete nositi drago kamenje Saturna, na primer plavi safir, akvamarin uz srebro ili neki drugi beli metal, zatim ametist najbolje zeleni. Može vam dobro poslužiti i figura lapis lazulia na zgodnom mestu. Na srednjem prstu možete nositi i kristale Merkura i Venere.

U smislu isceljujućih energija, srednji prst se povezuje sa kostima, nervima, mozgom i mentalnim funkcijama.

Domali Prst

prsten sa dragim kamenom

Ovaj prst prenosi energije elementa zemlje.

Domali prst predstavlja kreativne i umetničke kvalitete. Ovde su ključne reči ljubav, milost i lepota, emocije i stvari srca. Srčani meridijan vodi direktno do ovog prsta. Verenički ili venčani prsten simbolizuju predanost i ljubav.

prsten sa dragim kamenom

Ovaj prst se naziva Prst Sunca ili Prst Apolona. Povezan je sa sunčevom aktivnom energijom vođstva i kreativnosti. Takođe je povezan sa inteligencijom, slavom i onim kako vas svet vidi.

prsten sa dragim kamenom

Ovde možete nositi prsten sa odgovarajućim dragim kamenom da ojačate svoju vezu i životne odluke. Možete nositi drago kamenje Sunca, rubin, sunčev kamen u zlatu ili žutim metalima, Venere, dijamant i beli safir, smaragd, Marsa, crveni koral.

U smislu isceljujućih energija, ovaj prst je povezan sa stomakom, srcem, kostima, vidom, slezinom i cirkulacijom.

Mali Prst

prsten sa dragim kamenom

Ovaj prst predstavlja energije elementa Vode. Mali prst je usmeren prema svetu i povezan je sa drugim ljudima. On izražava naš društveni život i naše stavove prema ljudima. Prenosi energije razmene, komunikacije, trgovine, pisanja, javnog govorništva i zanatstva.

Ovaj prst odgovara planeti Merkur. Naziva se prstom Merkura. Merkur je povezan sa dovitljivošću, snagom komunikacije, profesionalizmom i zdravljem.

prsten sa dragim kamenom

Ovde možete da nosite prsten sa odgovarajućim dragim kamenom ako želite da privučete inspiraciju i nove ideje i da biste imali jasnu komunikaciju. Možete nositi drago kamenje Merkura akvamarin u zlatu, smaragd, peridot, žad, Saturna plavi safir i Meseca mesečev kamen.

Palac

prsten sa dragim kamenom

Ovaj prst prenosi energije Vatrenog elementa.

Palac predstavlja snagu volje individue. Čovek treba da bude oprezan kada nosi prsten na ovom prstu jer kvalitet volje je još uvek nešto što se opire svesnoj kontroli. Naša volja često leži ispod površine svesnog uma i nezavisna je od naših misli, emocija i akcija.

Ako je volja čista, u smislu da nije opterećena porivima i željama naše niže prirode, to je onda volja našeg Višeg Ja.

Palac predstavlja celu ruku. Veoma je važan prst jer pobliže identifikuje našu ličnost. Nad palcem vladaju planete Jupiter, Venera i Mars.

Ovde možete nositi prstenove sa dijamantom, plavim safirom ili smaragdom da biste ojačali svoju ličnost, identitet i samopoštovanje.

prsten sa dragim kamenom

U smislu isceljujućih energija, ovaj prst se povezuje sa groznicama, čirevima, mišićima i reproduktivnim i urinarnim sistemom.

Šta Sugeriše Vedski sistem

prsten sa dragim kamenom

Možete da proširite ovaj sistem na osnovu svega do sada izloženog, kao i na osnovu vaših ličnih iskustava.

Vedska astrologija ne razmatra palac kao prst na kome treba nositi bilo kakvo prstenje. U Vedskom sistemu, Rubin je osnovni mineral koji odgovara Suncu. Kao moguće zamene, pominju se crveni granat i rubelit. Ovi kamenovi su pogodni za domali prst.

Crveni koral je osnovni kamen povezan sa planetom Mars. Crveni karneol i crveni jaspis se pominju kao dodatni kamenovi. Ovi su kamenovi takođe pogodni za domali prst.

prsten sa dragim kamenom

Smaragd je primarni, a zeleni turmalin, peridot i žad sekudarni dragi kamenovi povezani sa planetom Merkurom. Ovi su kamenovi pogodni za mali prst i domali prst.

Žuti safir, zlatni topaz, zlatni beril, i žuti turmalin su minerali Jupitera. Ovi kamenovi su pogodni za kažiprst.

prsten sa dragim kamenom

Dijamant, herkimer dijamant, atlas dijamant, čisti safir, kao i čisti topaz, čisti cirkon i gorski kristal su kamenovi Venere. Ovi su kamenovi pogodni za domali prst.

Osnovni kamen Meseca su beli biser, dok mesečev kamen i beli koral služe kao dodatni minerali. Ovi su kameni pogodni za mali prst i domali prst.

prsten sa dragim kamenom

Konačno, Saturnu Vedska astrologija pridružuje plavi safir, plavi turmalin i ametist. Ovi su kamenovi pogodni za srednji prst.

Zaključak

Nadam se da je ovo predavanje razjasnilo ponešto od ovog kompleksnog problema. Skoro sve što znamo u širem smislu se zasniva na drevnom znanju veda, a konkretna veza između prstiju i dragih kamenova je bazirana na vedskoj astrologiji.

prsten sa dragim kamenom

Zato, probajte različito kamenje i pratite svoja unutrašnja stanja i spoljašnje uticaje. Prikazala sam vam najskuplje famozno prstenje čije sam slike prikupila na Pinterestu. Možete koristiti i jeftine manje providne ili neprovidne kristale koji takođe imaju sasvim zadovoljavajući učinak. Bitno je da pogodite tačno vrstu željenog kristala.

Molim vas da ostavite svoj komentar.

Autor: Olga Rezo

Vaš Komentar:


Komentari:

verni čitalac:
21-04-2016
Hvala puno