Kristaloterapija - DVD – Video DiskDVD kristaloterapija


Indeks upotrebe kristala u kristaloterapiji


DVD obuhvata:

 • Uvodno predavanje.
 • Upoznavanje pojedinačnih kristala. Veran prikaz u boji.
 • Klasifikacija, struktura i sastav kristala sa naglaskom na izuzetno korisne elemente.
 • Isceliteljske i metafizičke osobine kristala.
 • Oblici kristala – sveta geometrija.
 • Pristupite izboru kristala studiozno i sa radošću. Odabir i nabavka kristala.
 • Najefikasnije tehnike čišćenja kristala. Naučite pravilno i na razne načine čistiti svoje kristale.
 • Ojačavanje, obnavljanje, revitalizacija unutrašnje snage i vibracije kristala.
 • Ovladajte programiranjem kristala. Neka oni rade za vas.
 • Energetski centri – čakre. Spoljni vidljivi znaci poremećaja ravnoteže kod svih čakri. Otvaranje, pokretanje, balansiranje i uravnotežavanje energetskog polja.
 • Dijagnostikovanje bolesti – holistički pristup. Opažanje bolesti dok su još na suptilnim nivoima. Kako razumeti potrebe drugih ljudi.
 • Polaganje kristala – kristaloterapija.
 • 10 najefikasnijih isceljujućih kristalnih šema.
 • Saveti za rad sa kristalima – za razmišljanje i meditaciju.

Štampani deo: Knjižica veličine omota CD-a na 35 strana koja obuhvata indeks upotrebe kristala u kristaloterapiji samoisceljivanja.ŽELIM DA NARUČIM DVD