Galerija

Odvojte 10 minuta vremena. Sedite mirno i pogledajte po redu svaku sliku iz galerije. Zapazite ljubav na svakoj slici. Gde ima teksta polako ga pročitajte. Predajte se svojim osećanjima.


U svemu je ljubav BožijaM O L I T V A