Rad sa Simbolima - komplet od 2 zvucna CD-a

CD Simboli
CD Simboli

CD-ovi obuhvataju:

  • Uvodno predavanje.
  • Uputstva za praktičan rad sa simbolima.
  • Praktične vežbe:
  • 1. Naizmenično disanje.
  • 2. Disanje uz istezanje.
  • 3. Otvaranje energetskih centara.
  • 4. Vežba disanja "Ružičasti vazduh".
  • 5. Relaksacija.
  • 6. Vizuelizacija Simbola.

Štampani materijal koji ide uz CD:

Pet simbola u boji veličine 9x9 cm.

Knjižica - uputstvo za rad sa simbolima. Knjižica ima 20 strana.ŽELIM DA NARUČIM CD