Predavanje 63.

Odnos Volje i AkcijeDobre odluke i misaone predstave na mentalnom planu nisu dovoljno snažne da bi stvorile promene. Praktičnim pokretanjem, akcijom, naelektrisaćemo unutrašnji mehanizam života i tek to će učiniti da nastala promena postane sastavni deo karaktera. Na primer, hoćemo da oplemenimo karakter i počnemo razmišljati o tome kako ćemo svaki dan učiniti neko dobro delo. Tu se sve završava i namera ostaje samo namera. Nismo se približili idealu sve dok stvarno ne pomognemo nekom kome je pomoć potrebna. Tek tada će se rezultat videti jer tim činom vidljivo ćemo promeniti karakter i pokrenuti mehanizam unutrašnjeg života. Takva dela treba ponoviti bezbroj puta da bi karakteristike plemenitosti postale stalna priroda karaktera. Dobra dela u akciji započinju proces promene upravljajući mentalnim silama u obliku navika.

Spiritualna snaga, koja dolazi sa Božanskog plana, može se koristiti samo pod nesebičnim uslovima. Ako se energija iskrivi ličnim elementom, odmah se spusti na nivo želje i izgubi svoj čisti i neodoljivi karakter. Čovek prvo treba da vežba nezavisnost od nižeg ja, da bi se oslobodio njegove dominacije i otvorio put Slatkoj Volji Božijoj za njeno ispoljavanje.

Autor: Olga Rezo

Vaš Komentar: