KONTAKT SA KRISTALOM

Ne postoji na planeti Zemlji takva stvar koja bi bila neživa materija. Kada shvatimo da su sve forme životne forme, da je svaka forma nosilac – “vozilo” izraza nekog entiteta koji unutar te forme boravi, lako ćemo razumeti kristalnu prirodu svoje životne forme i napraviti analogiju sa kristalima. Moći ćemo za momenat biti na nivou svesnosti kristala i uspostaviti komunikaciju.

Kristali skladište obilje različitih informacija Božanskog znanja i svesnosti. Da krenemo od početka. Svesnost je prožela celokupnu materiju, projektovala se u nju, ljudi nisu izuzetak. To odvajanje od prvobitnog jedinstva sa Bogom se u spiritualnim znanjima zove Padom. To je pad iz više Božanske vibracije u sporiju, nižu vibraciju.

Ispočetka je Zemlja bila skupina raznih gasova. Naše prve inkarnacije su bile u gasovitim telima izduženim desetak metara, koja su plutala eterom iznad kopna koje se zgušnjavalo i bilo u fazi formiranja. To je bila naša prva priroda, prva geometrija na planeti Zemlji. Možda ste videli svetlosno telo Merkabe.

Kako je zgušnjavanje bivalo jače, tako se svesnost sve više odvajala od Izvora, od Boga. Velika je milost što su nam Elohimi i Anđeosko carstvo pritekli u pomoć i omogućili da ostanemo u kontaktu sa Izvorom preko Božanskog dela u sebi, Hrista u sebi. On je kod većine ljudi u latentnom stanju. Poenta je probuditi Hrista u sebi, prosvetliti se. Onda će se kontakt sa kristalima činiti mnogo jednostavniji.
Želim vam svima Srećan Božić.

Dodajte komentar