Duhovnost i kristali: Otkrijte svet skriven iza vidljivog

Ako želimo razumeti sebe i svet na dublji način, ne treba da se ograničavamo samo na ono što vidimo, jer se ispod svih manifestacija nalaze sile koje ih pokreću. Pri proučavanju strukture kristala možemo videti njegovu formu, boju, sjaj i ostale karakteristike, ali ne smemo prevideti da su sa njim povezane i duhovne sile zadužene za stvaranje i manifestovanje kristala, koje nisu uočljive na fizičkom nivou.

Kad meditirate na kristale, na primer na savršenu oktaedarsku formu nekog kristala, dozvolite kristalu da uđe dublje u vašu dušu. Otvorite se iznutra ka njegovoj suštini i dopustite da ona deluje na vas uz pomoć 7 zraka svetla. Tako postoje dobri izgledi da ćete uspeti da dosegnete viši mentalni plan i upoznate sile koje deluju na ovom nivou iza fenomena fizičkog sveta.

Čar kristala koju doživljavate u meditaciji rezultat je njihove velike čistoće, jer se u njihovoj besprekornoj egzistenciji ne mogu naći instinkti, strahovi, niti bilo kakve želje. Ovaj ideal čistoće, koji će čovek doseći u budućnosti, može se naslutiti i doživeti kada uđete u čarobni svet kristala. Tihi, nenametljivi kristal, bez strasti, poseduje neobično veliku snagu i svesnost i on će vam u meditaciji uskoro postati najdraži objekat kontemplacije.

Kristali su zgusnuta, materijalizovana svetlost, skladište mnoštva različitih informacija božanskog znanja i svesnosti. Oni su arhetipovi sami po sebi. Kristali predaju informacije i aktiviraju bioelektrične, magnetne i hemijske forme života i pri svakoj meditaciji nas, uvek iznova, podsećaju na jedinstvo celokupnog života. Kada ih zamolite, oni vam daruju svoju specifičnu energiju koja proističe iz njihove prirode – potrebno je samo izabrati pravi kristal, kompatibilan sa vašom namerom, afinitetom i energijom.

Veoma je bitan i naš pozitivan stav prilikom rada sa kristalima, jer kao što na fizičkom planu možemo zapaziti na delu sile viših mentalnih oblasti, tako i svaka naša fizička akcija proizvodi reakciju na višem mentalu, gde se naše akcije utiskuju kao pečati naših dela. Supstanca ovog plana je delikatna i meka, ali dugotrajna, to je Akaša i sve naše akcije ostaju zapisane u njoj.

Kada čovek, koristeći svoju imaginativnu svesnost, odluči da proširi svoje duhovno biće i uđe u dubine kristala i minerala koji čine našu planetu Zemlju, on zapravo svojim duhom ulazi u svetu palatu Boga. Unutar ovih stena živi unutrašnji odraz svega što se nalazi u kosmosu. Na tom mestu beskonačni svet zvezda stoji pred čovekovom dušom reflektovan u kristalu. Čovek stiče utisak da se u svakom kristalu nalazi nešto nalik oku Zemlje koje gleda prema kosmosu.

Božansko u sebi

Nema čistije i vrednije stvari do li ljubiti božansko u sebi, doseći slobodu i večni život.

To se ne postiže mučeništvom, žrtvovanjem, ispaštanjem i materijalnom bedom. To se doseže verom, istrajnošću, čistim srcem, mudrošću, pravednošću i umerenošću.

Osnovno je verovati i uveriti se u energije Božanske ljubavi jer one leče i dovode nas do Istine. Lako ćemo to postići svojom posvetom, istrajnošću i koncentracijom.

Zelena zraka Božanske ljubavi nas ozdravljuje i donosi slobodu u svakom pogledu – od obilja do večne mladosti i jedinstva sa svim što je dobro i Božansko, od jedinstva sa Božanskim kvalitetima do dubokog prosvetljenja svoje ljudske prirode.

Hvala Gospodu, Arhanđelima, Anđelima, Elohimima, uzašlim majstorima i svim uzašlim slobodnim dušama koji su naša braća i sestre i kojima ćemo se jednog dana pridružiti.

KONTAKT SA KRISTALOM

Ne postoji na planeti Zemlji takva stvar koja bi bila neživa materija. Kada shvatimo da su sve forme životne forme, da je svaka forma nosilac – “vozilo” izraza nekog entiteta koji unutar te forme boravi, lako ćemo razumeti kristalnu prirodu svoje životne forme i napraviti analogiju sa kristalima. Moći ćemo za momenat biti na nivou svesnosti kristala i uspostaviti komunikaciju.

Kristali skladište obilje različitih informacija Božanskog znanja i svesnosti. Da krenemo od početka. Svesnost je prožela celokupnu materiju, projektovala se u nju, ljudi nisu izuzetak. To odvajanje od prvobitnog jedinstva sa Bogom se u spiritualnim znanjima zove Padom. To je pad iz više Božanske vibracije u sporiju, nižu vibraciju.

Ispočetka je Zemlja bila skupina raznih gasova. Naše prve inkarnacije su bile u gasovitim telima izduženim desetak metara, koja su plutala eterom iznad kopna koje se zgušnjavalo i bilo u fazi formiranja. To je bila naša prva priroda, prva geometrija na planeti Zemlji. Možda ste videli svetlosno telo Merkabe.

Kako je zgušnjavanje bivalo jače, tako se svesnost sve više odvajala od Izvora, od Boga. Velika je milost što su nam Elohimi i Anđeosko carstvo pritekli u pomoć i omogućili da ostanemo u kontaktu sa Izvorom preko Božanskog dela u sebi, Hrista u sebi. On je kod većine ljudi u latentnom stanju. Poenta je probuditi Hrista u sebi, prosvetliti se. Onda će se kontakt sa kristalima činiti mnogo jednostavniji.
Želim vam svima Srećan Božić.

Kristali su svesna bića

Šta mislite, da li su kristali povezani sa svesnošću. Zadnjih godina, naročito u poslednje vreme sam puno razmišljala o prirodi mineralnog carstva. Uvreženo je mišljenje da kristali nisu živi. To je velika zabluda koja isključuje iz naših života divne prijatelje, korisne energije, dragocenu pomoć u svemu. Nadam se da ću u knjizi koja će izaći posle Nove Godine uspeti da ispričam Istinu o kristalima. Sve forme, ne samo kristali, su na početku bile samo čista misao Boga. Kad se početne misli kristalizuju u određene šablone i geometrijske oblike, nastaju različite životne forme. Tu spadamo i mi. Kad bi ljudi bili u stanju videti svoja viša tela na subatomskom nivou, spoznali bi i svoju kristalnu prirodu. Kristali samo izračavaju svoju svesnost na drugoj talasnoj dužini nego mi. Kristali su svesna bića.

Čarobni Svet Kristala

Pre nekoliko nedelja započela sam preuređivanje mog sajta sa namerom da u njega uključim jednu potpuno novu temu koja do sada nije bila zastupljena. Verovatno pogađate po naslovu ovog bloga da se radi o tom čudesnom svetu kristala.

Kristali su oduvek bili tu, oko nas, pomažući razvoj naše planete. Danas ljudi njihovu vrednost mere novcem ali njihova spiritualna vrednost i njihova potencijalna pomoć je mnogo, mnogo veća. Kristali su naši prijatelji koji nam mogu pomoći u praktičnim problemima svakodnevnog života.Ja se sa njima bavim godinama.

Pokušaću da temu kristala obradim pre svega sa stanovišta duhovne nauke (duhovni svet kristala, njihovo značenje, oblici, veza sa čakrama, odabir i programiranje, itd.); neću zanemariti ni neke veoma bitne aspekte vezane, na primer, za samoisceljivanje.

Rad je prilično obiman. Fotografisala sam moju privatnu kolekciju kristala da bi došla do najboljeg mogućeg kvaliteta slika. Ostaje još dosta toga da se uradi.

Nadam se da će na mom sajtu uskoro da se pojave prve stranice posvećene kristalima pa vas od srca pozivam da ih posetite.

Sumiranje vremena i truda

Duhovni razvoj je kompleksan i zahtevan poduhvat. Koliko strpljenja, istrajnosti, truda i vremena nam je potrebno da prođemo kroz svoje sopstvene misli i osećanja i koliko je bolan proces uzdizanja svesnosti sam po sebi. Prevazilaženje atmosfere koja je ispunjenja smradom i otpadom ljudskog mišljenja je itekako težak posao. Nagrada na kraju puta može biti veličanstvena. Pročitajte o Budinom prosvetljenju na mom sajtu:Gautama Buda i Njegovo Prosvetljenje.

Gde god da se kriješ Bog će te naći

Film koji sam nedavno gledala ponudio je par inspirativnih momenata. Prvi je mudrost Helen Gardner koju možete i trebate doslovno shvatiti. Drugi moment na alegorijski način govori o tome da je uzalud opirati se Božjoj Volji jer se sve pre ili kasnije konačno vraća Bogu.

Ovo nije mudrost niti metafizička dosetka nego Istina:

“Smrti više biti neće, smrti umrećeš.
Običan dah, deli život od večnog života”.

Leta Gospodnjeg 1610 god. – Helen Gardner

Alegorija za Dušu – Gde god da se kriješ Bog će te naći

Odbegli Zeka

Bio jednom jedan zeka koji je želeo da pobegne.
Rekao je majci: “Ja ću da pobegnem”.
“Ako ti pobegneš”, reče majka, “Ja ću te slediti
jer ti si moj mali zeka.”

“Ako me budeš sledila”, reče zeka,
“postaću riba u potoku i odplivaću od tebe”.
“Ako ti postaneš riba u potoku”, reče majka,
“ja ću postati pecaroš i upecaću te”.

“Ako ti postaneš pecaroš”, reče zeka,
“ja ću postati ptica i odleteću od tebe”.
“Ako postaneš ptica i odletiš od mene”, reče majka
“ja ću biti drvo kojem ćeš se vratiti”.

“Ne vredi”, reče zeka,
“Onda ću ostati tu gde jesam i biću tvoj zeka”.
Tako je i uradio.

“Uzmi šargarepu”, reče majka zečica,
“Neka te jato anđela pesmom odvede na počinak”.

Od Margaret Vajs Braun.