NAMASTE

Radionica » Plava svetlosna Zraka » Zlatnožuta svetlosna Zraka

SEDAM ZRAKA SVETLA

Na isti način kao što je naše fizičko Sunce izvor vidljive svetlosti koja se može razložiti na sedam sastavnih komponenti, tako je i Solarni Logos izvor sedam velikih kosmičkih Zraka spiritualne svetlosti. Ove Zrake izgrađuju ljudsko kauzalno telo, i svakoj od njih se mogu pripisati različiti duhovni i fizički kvaliteti. U ovom slučaju može se reći da je termin «zraka» oznaka za posebnu vrstu sile ili kvaliteta energije. Ovih sedam velikih energetskih tokova predstavljaju svaku vibraciju unutar materije, prostora i forme, i oni prožimaju sve objekte, sva bića i sve događaje u manifestaciji. One se međusobno prožimaju i kombinuju da bi proizvele sve kompleksne sisteme koje mi nazivamo stvarnošću. One nadilaze mogući opis rečima ili čak mislima i osećanjima. Zrake su previše esencijalne i sveobuhvatne da bi se mogle ograničiti unutar našeg uskog pojasa viđenja velikog spektra stvarnosti. Ipak, određeni opis ovih Zraka je moguć u smislu kvaliteta koji im pripadaju. Kvalitete pojedinih Zraka svetla mogu se povezati sa čakrama i mineralnim carstvom.

1. PLAVA SVETLOSNA ZRAKA

Plava zraka je prva Zraka. Energija ovog Plamena je početna i konačna sinteza, izvor svih ostalih energija. Ona je osnova same snage i energije. Prva zraka je snaga namere, svrhe, usmerenja, centralizacije i jedinstva, a njena ključna nota je volja - Božanska Volja. Karakteriše se kvalitetima energije snage, moći, vere i zaštite.

Nedelja je dan kada je zračenje ove Zrake posebno izraženo. Njen najistaknutiji predstavnik je Arhangel Mihailo , čiju je veličanstvenu pojavu i prisustvo čovečanstvo sačuvalo i u svojoj spoljašnjoj svesnosti, iako, na žalost, često samo na njenoj periferiji.

Arhangel Mihailo je vođa svih Arhangela i Anđela. On vas svojim plavim plamenim mačem rastavlja od loše karme, negativne energije i okova koji vas vežu za ostale ljude, situacije i sećanja iz prošlosti. Daje snagu, moć i zaštitu od razornih misli, osećanja i dela drugih ljudi. U toku 24 sata, 22 sata Arhangel Mihailo zadržava se u astralnom carstvu nižih sfera, da rasprši mržnju, zavist i strah. Njemu kod te zadaće pomaže legija Anđela plavog plamenog mača.

Ako vam neko šalje loše misli ili misli koje su protiv vaše volje, vaša snaga će oslabiti, i potkopaće se uspeh u vašem životu. Zamolite Arhangel Mihaila da stane između vas i pošiljaoca loših misli, da vas zaštiti. Tako će se loše preobraziti u dobro. Arhangel Mihailo će vas učiniti hrabrim i odlučnim, da lakše rešavate svoje probleme. Ojačaće u vama volju Božiju i moć vere, koja će hraniti vašu unutrašnju snagu, a vaši motivi će postati časni i nesebični.

Okružite se neboplavim svetlom, bojom Arhangel Mihaila, iskonskom bojom prve Zrake neka vas ona oporavi, uveća samopoštovanje, poveća snagu i energiju, i zaštiti od svega lošeg što dolazi do vas. Ženska strana njegove božanske prirode je Vera.

Molite ga da vas svojim plamenim mačem razdvoji od emocionalnih okova, koji vas vezuju za druge ljude, situacije i sećanja iz prošlosti. Molite se da vas ispuni snagom ljubavi, da otkrijete u sebi šta je moć Svetla. Osetite svetlo u svome srcu i izgradite “most do slobode”, učestvujte u izgradnji ovog puta, puta Anđela. U tome će vam pomoći Arhangel Mihailo. Zamolite ga, verujte u sebe, jer ko kuca tome se otvori. Zamolite ga da pošalje svoje uzašle Anđele zaštite, da obuhvate vas i vaše drage i sve konstruktivne ljude Zemlje, da vas odreši od svih misli koje nisu neokaljan plan za vas. Ni jedan Arhangel neće doći, neće se mešati, ako ga ne zamolite, jer je to u suprotnosti sa zakonom božanske ljubavi.

Predstavnici kristala za ovu Zraku, koji će pomoći pri molitvi, su svetloplavi safir, svetloplavi topaz i akvamarin. Ove kristale možemo povezati sa višuda čakrom.

Umetnost meditacijeUmetnost meditacije « » Druga Zraka je zlatnožuta svetlosna ZrakaDruga Zraka je zlatnožuta svetlosna Zraka