NAMASTE

SEDAM ZRAKA SVETLA


anđeo

Na isti način kao što je naše fizičko Sunce izvor vidljive svetlosti koja se može razložiti na sedam sastavnih komponenti, tako je i Solarni Logos izvor sedam velikih kosmičkih Zraka spiritualne svetlosti. Ove Zrake izgrađuju ljudsko kauzalno telo, i svakoj od njih se mogu pripisati različiti duhovni i fizički kvaliteti. U ovom slučaju može se reći da je termin «zraka» oznaka za posebnu vrstu sile ili kvaliteta energije. Ovih sedam velikih energetskih tokova predstavljaju svaku vibraciju unutar materije, prostora i forme, i oni prožimaju sve objekte, sva bića i sve događaje u manifestaciji. One se međusobno prožimaju i kombinuju da bi proizvele sve kompleksne sisteme koje mi nazivamo stvarnošću. One nadilaze mogući opis rečima ili čak mislima i osećanjima. Zrake su previše esencijalne i sveobuhvatne da bi se mogle ograničiti unutar našeg uskog pojasa viđenja velikog spektra stvarnosti. Ipak, određeni opis ovih Zraka je moguć u smislu kvaliteta koji im pripadaju. Kvalitete pojedinih Zraka svetla mogu se povezati sa čakrama i mineralnim carstvom.

anđeo

Svesna žželja za Božžanskom i Kosmičkom energijom je najbolji mogući način sjedinjavanja i vraćanja mikrokosmosa iz njegove otuđenosti. Veća usklađenost sopstvene vibracije sa Solarnom vodi ka jedinstvu sa svim postojećim. Nestaju bolesti, patnje, lošša osećanja i misli, jer priroda Makrokosmosa, svih Zvezda, kao i naššeg Sunca, sama je po sebi Ljubav. Iz duboke tiššine unutraššnje smirenosti svoga relaksiranog bića izgovaraćemo lagano reči molitve‚ strpljivo sačekati i dobro razumeti unutraššnji odgovor. Sunčeva Zraka je zraka Božžanske Ljubavi i Znanja koja se‚ ako smo otvoreni‚ svakodnevno‚ kroz “srce nuzvira” uliva u našše telo‚ stvarajući harmoniju jedinstva mikro i Makrokosmosa. Božžanske Zrake Svetla učiniće vidljivim “Most ka Slobodi”.

Autor: Olga Rezo

Umetnost meditacijeUmetnost meditacije « » Prva Zraka je plava svetlosna ZrakaPrva Zraka je plava svetlosna Zraka

Vaš Komentar:


Komentari: