seven light rays meditation


Dozvolite Anđelima Ljubavi, Mira, Zdravlja i Sreće da Budu Uvek sa Vama


Da bi čovek bio u stanju duhovno da napreduje potrebno je da izgradi snagu ljubavi i osećajnosti za sve što postoji, živi. Nema napretka bez bezuslovne ljubavi i saosećanja za sva bića. Važno je videti dalje od sadašnjosti i oblika. Za 100 godina ništa što je sada živo uglavnom neće postojati. Osnova za sreću i prosperitet su svesnost i život u skladu sa duhovnim vrednostima.

Evo par iskušenja koje ljudi obično ne zapažaju. Podležu nekom od tih iskušenja i gube duhovnu podlogu koju su u ranijem periodu stekli. Duhovni razvoj staje sve dok ne ovladju tim iskušenjm. Iskušenja na koja mislim su lažni ponos, pohlepa, strah, neznanje i požuda.


Meditacija - Čudesni Svet
Prosvetljenja

Sajt je posvećen metodu duhovnog samorazvoja "Sunčeva Zraka" koji je baziran na meditaciji sedam Zraka svetla. Meditacija se sastoji od više invokacija koje značajno ubrzavaju duhovni razvoj pojedinca i jedna je od vodećih meditacija u svetu.

Meditacija svetlosnih Zraka povećava kreativni potencijal, budi inventivnost, nadahnjuje i inspiriše, kultiviše intelekt i osećanja, budi intuiciju i viđenje iza pojavnog. Ova meditacija uvežbava držanje pažnje, koncentraciju, vizuelizaciju, kreativnu vizuelizaciju i sposobnost pamćenja. Ona dovodi do mnoštva fundamentalnih uvida koji direkntno utiču na kvalitet življenja.

Meditacija sedam Zraka svetla promoviše pozitivne misli i uvodi nas u čudesni svet prosvetljenja, jača nam veru, samopouzdanje i samopoštovanje. Dovodi nas do sopstvenih uvida koji našu veru uzdižu do obožavanja i jedinstva sa Bogom i celokupnom božanskom kreacijom. Ohrabruje nas da sa radošću izvršavamo volju Božiju, jer nas Bog voli više no što smo mi u stanju voleti sebe.

Metod samorazvoja “Sunčeva Zraka” pomaže ljudima da pronađu unutrašnji mir i bezuslovnu ljubav, on spontano, na prirodan i delotvoran način, pokreće Vatru božanskog u ljudskim srcima.

Ljudi su uglavnom preokupirani egzistencijom, decom, profesijom, hobijem i retko stižu da u potpunosti zadovolje svoju potrebu za duhovnošću. Tako se životi nižu kao biseri u ogrlici, ali bez sjaja, zbog sporog napredovanja na duhovnoj lestvici evolucije. Ne traži se od čoveka da pobegne od života da bi se bavio duhovnim radom, nego u svom životu da bude duhovan. Potrebno je samo htenje, naći za sebe malo vremena i permanentno nastojati, biti postojan i dosledan na svom putu duhovnosti. Živeti ovde i sada.

Život je dar. Život treba iskoristiti. Bez duhovnog napretka u životu kao da nismo ni živeli. Sve pojavno što smo stekli u životu može nam se oduzeti pa i sam život. Duhovno postignuće, ljubav u našem srcu izmiče svakoj vrsti destrukcije. To nam niko ne može oduzeti jer pripada večnosti.

Na ovoj našoj lepoj planeti sve kipti od života. Bog je život. Bog je sveprisutan. Bog je ljubav. Bog je svesnost. Bog je sve. Kroz nas On živi na zemlji. On je u nama i mi smo u njemu. Uzdizanjem svoje svesnosti proći ćemo kroz više duhovnih oblasti i doći do božanskog nivoa gde pulsiraju ideje i misli samoga Boga. Ići ćemo dalje do srca ljubavi i svesnosti našeg Oca - Majke - Boga. Smestićemo svoju glavu na Božije rame i doživeti i uveriti se da je ljubav i svesnost sve.

O težini življenja i odrastanja kao i o drugim negativnim elementima života često se priča. Aspekti lošeg su dobro znani i sagledavaju se mnogo češće od ljubavi i prosvetljenja, radosti i sreće, mira i obilja, poštenja i karaktera, pravednosti i istine, mudrosti i milosrđa, svesnosti i budnosti, stvarne vere, doslednosti i istrajnosti, itd, itd. O pravim stvarima skoro da se i ne priča kao da su zabranjene.

Meditacija je ključ koji otvara Univerzum pun božanske ljubavi... Odvojimo malo vremena da upoznamo sebe u svetlu istine, oprostimo drugima i sebi, ispravimo sebe, prihvatimo i zavolimo sebe. Kad uspemo izmiriti krajnosti, otvoriće se srednja staza ispravnosti, uska staza “Mosta ka slobodi”.

Ličnost će doživeti preobražaj, pročistiti se, doći će do duhovne alhemije, pretvaranja tame u svetlo. Zadobiti božanska svojstva cilj je celokupnog čovečanstva i ujedno završetak igre spiritualnog razvoja na planeti Zemlji. A to se, po rečima Isusa Hrista, postiže

“Ne silom, ne vrlinama nego duhom mojim.” Kniiga pro. Zaharija gl. 4 stih 6

Šta ćemo učiniti sa svojim životom zavisi isključivo od nas samih.


Šta Je To Prosvetljenje i Kako Se Postiže

Prosvetljenje je termin i tačka gledišta. Prema tom učenju, znanje ispravnije rečeno mudrost, stičemo kroz prosvetljenje uma, tako što u trenutku prosvetljenja, naš um Istinu vidi neposredno, na isti način kao što oči vide svetovni, vidljivi svet, direktno i bez smetnji.

Prema tome, prosvetljenje nije stanje ekstaze, nije ni ekstaza bez misli, ni zanos.

Da bi se lako došlo do tog stanja, potrebno je dostići čistotu srca, usavršiti svoj karakter i osloboditi se uticaja ega. Čistota srca podrazumeva put Ljubavi.

Sile koje podižu čoveka prema duhovnom svetu mogu biti one koje rade na putu Mudrosti i one koje rade na putu Ljubavi. Potrebno je poštovati obe sile. Zato je potrebno kroz srce ići prema mentalu u kompletan doživljaj.

Stavite glavu u srce pre nego bilo šta poželite ili uradite. Ljubav nije kompletna bez mudrosti. Mudrost ne može postojati bez ljubavi.

Prosvetljenje se javlja kada se naša svesnost neprestano širi iza granica našeg tela i samostvorenog identiteta uma.

Veoma je teško, ako ne i nemoguće, rečima opisati sam trenutak prosvetljenja. Ono o čemu se može govoriti su posledice i blagotvorni uticaj prosvetljenja na život čoveka.

Definicija prosvetljenja govori o tome da se radi o direktnom iskustvu istine. Iako sama reč prosvetljenje implicira nadljudski poduhvat, reč je o prirodnom stanju čoveka koji doživljava jedinstvo sa Bogom i postaje jedno sa Univerzumom, dolazi do spoznaje svoje prave prirode, i spoznaje sebe onakvim kakav on zapravo jeste.

Paradoksalno, da bi se postiglo samo prosvetljenje nije potreban nikakav napor. Napor se sastoji u prolaženju kroz proces pročišćenja, saznavanje Istine, odklanjanjem mnogobrojnih velova iluzije koje stoje između nas i našeg Istinskog Bića, Sopstva. Ovde se pre svega radi o ličnom iskustvu pojedinca koji ponovo uspostavlja zaboravljenu vezu sa samim sobom i nalazi svoj veliki izvor radosti, duboki mir i istinsko bogatstvo koje nadilazi beskonačno mnogo puta bilo šta što spoljašnji svet sa svojim darovima može da ponudi.

Prosvetljenje se može dosegnuti upornom spiritualnom praksom. Prosvetljenje ima različite nivoe i beskonačne dubine.

U indijskom učenju Patanđalija, prosvetljenje je konačni cilj osmostrukog puta joge, koji obuhvata asane, pridržavanja, uzdržavanja, pranajame, pratjaharu, koncentraciju, meditaciju i prosvetljenje.

Prosvetljenje se definiše kao supersvesnost u kojoj su pojedinac i Univerzum u Jedinstvu, u stanju Jedinstva sa Bogom.

Čovek može doseći sedam stadijuma prosvetljenja koji se označavaju stepenom dezidentifikacije svesnosti iz upletenosti u različitim nivoima manifestacije unverzuma.

Naša individua i kosmos korespondiraju jedan drugome i može se reći da je ljudsko biće presek celog univerzuma. U svakom biću je sadržan minijaturni univerzum.

Nivoi manifestacije su: zemaljski nivo, iza njega dolazi astralni svet i dalje suptilni svetovi nevidljivi golom oku. Iza astralnog je nebeski svet Anđeoskih Bića, gde borave uzvišena bića u sjajnim vatrenim nematerijalnim telima sposobnim da prođu i kroz stene jer su njihova tela načinjena od supstance vatrenog principa.

Kada se svesnost postupno izdiže, u procesu prosvetljenja, ona doseže ove pojedinačne svetove gde nema više individualnih ili ličnih motiva.

Prosvetljenjem se intelektualna aktivnost rafiniše u proces gde se teži da se postane jedno sa objektom kontemplacije i meditacije. Na početku koncentracija je na odabranom idealu jer mi možemo da razmišljamo samo o jednoj stvari u isto vreme. Kada subjekat i objekat postanu jedno, javlja se transcendentalna svesnost i to je prvi stepen prosvetljenja....