seven light rays meditation


Dozvolite Anđelima Ljubavi, Mira, Zdravlja i Sreće da Budu Uvek sa Vama


"Sunčeva Zraka"

Metod Duhovnog Samorazvoja

Sajt je posvećen metodu duhovnog samorazvoja "Sunčeva Zraka" koji je baziran na meditaciji sedam Zraka svetla. Metod samorazvoja “Sunčeva Zraka” pomaže ljudima da pronađu unutrašnji mir i bezuslovnu ljubav, on spontano, na prirodan i delotvoran način, pokreće Vatru božanskog u ljudskim srcima.

Ljudi su uglavnom preokupirani egzistencijom, decom, profesijom, hobijem i retko stižu da u potpunosti zadovolje svoju potrebu za duhovnošću. Tako se životi nižu kao biseri u ogrlici, ali bez sjaja, zbog sporog napredovanja na duhovnoj lestvici evolucije. Ne traži se od čoveka da pobegne od života da bi se bavio duhovnim radom, nego u svom životu da bude duhovan. Potrebno je samo htenje, naći za sebe malo vremena i permanentno nastojati, biti postojan i dosledan na svom putu duhovnosti. Živeti ovde i sada.

Život je dar. Život treba iskoristiti. Bez duhovnog napretka u životu kao da nismo ni živeli. Sve pojavno što smo stekli u životu može nam se oduzeti pa i sam život. Duhovno postignuće, ljubav u našem srcu izmiče svakoj vrsti destrukcije. To nam niko ne može oduzeti jer pripada večnosti.

Na ovoj našoj lepoj planeti sve kipti od života. Bog je život. Bog je sveprisutan. Bog je ljubav. Bog je svesnost. Bog je sve. Kroz nas On živi na zemlji. On je u nama i mi smo u njemu. Uzdizanjem svoje svesnosti proći ćemo kroz više duhovnih oblasti i doći do božanskog nivoa gde pulsiraju ideje i misli samoga Boga. Ići ćemo dalje do srca ljubavi i svesnosti našeg Oca - Majke - Boga. Smestićemo svoju glavu na Božije rame i doživeti i uveriti se da je ljubav i svesnost sve.

O težini življenja i odrastanja kao i o drugim negativnim elementima života često se priča. Aspekti lošeg su dobro znani i sagledavaju se mnogo češće od duhovnih vrednosti ljubavi i prosvetljenja, radosti i sreće, mira i poštenja, plemenitosti i pravednosti, istine i mudrosti, milosrđa i dobrote, svesnosti i budnosti, samilosti i lepote karaktera, stvarne duboke vere, doslednosti i istrajnosti, itd, itd. O pravim kvalitetima skoro da se i ne priča kao da su zabranjeni.

Meditacija je ključ koji otvara Univerzum pun božanske ljubavi... Odvojimo malo vremena da upoznamo sebe u svetlu istine, oprostimo drugima i sebi, ispravimo sebe, prihvatimo i zavolimo sebe. Kad uspemo izmiriti krajnosti, otvoriće se srednja staza ispravnosti, uska staza “Mosta ka slobodi”.

Ličnost će doživeti preobražaj, pročistiti se, doći će do duhovne alhemije, pretvaranja tame u svetlo. Zadobiti božanska svojstva cilj je celokupnog čovečanstva i ujedno završetak igre spiritualnog razvoja na planeti Zemlji. A to se, po rečima Isusa Hrista, postiže

“Ne silom, ne vrlinama nego duhom mojim.” Kniiga pro. Zaharija gl. 4 stih 6

Šta ćemo učiniti sa svojim životom zavisi isključivo od nas samih.

Život i Prosvetljenje

Čovek treba da nađe svoj centar, svoju dušu jer će nestati kao samosvesno biće. Potrebna je temeljita promena u ljudskoj svesti. Siromaštvo nije nedostatak novaca nego nedostatak osećaja ličnosti za svoje unutrašnje biće. Mi smo slični ljudima u bioskopu, koji se unesu u film i misle da su slike koje gledaju realne. Zaborave da te slike imaju svoj izvor u kinoprojektoru. Tako i mi primamo simbole i arhetipske slike, a zaboravljamo na njihov izvor. Kad počnemo težiti i želeti doći do svog Izvora, ići ćemo uzvodnom putanjom prema dubini sebe, onoga što mi jesmo, do esence Božanske sveprisutnosti, do Boga u sebi. Želećemo se poistovetiti, biti jedno, ući u jedinstvo i ostati u njemu zauvek. Trenutak tog zagrljaja je prostvetljenje.

Prosvetljenje je praznik za naš um, lepše od najlepših trenutaka za koje znamo. Momenat potpune jasnoće, potpunog znanja. Ništa ne nedostaje, sve je vrlo jednostavno, puni smo energije, svetlimo, samorealizovani smo, sve možemo i ništa ne moramo. Prosvetljenje nas ispunjava Božanskom ljubavlju, nežno, po meri, najnežnije zamislivo, onoliko koliko nam je potrebno u tom momentu. To je velika milost, velika sreća, u svom svom sjaju. Potpuni mir, beskrajna jasnoća, čistoća, biti sa Bogom jedno. Moći ćemo reći ''Jedno sam sa Ocem, ja sam onaj koji Jesam''. Ljudi nemaju termine koji bi bili adekvatni da potpuno opišu Božansku ljubav. Da bi opisali Božanski doživljaj naša pojedinačna svest bi trebala biti veća od beskrajne stvarnosti.

Šta Biva Nakon Prosvetljenja

Kad zagrljaj popusti i misli polako krenu one su uglavnom slične ovom primeru:

SREĆNA SAM, OSEĆAM LJUBAV, RADOST I OBILJE
BUDNA SAM, SVESNA, PUNA ENERGIJE, ŽIVA
ZAHVALNA SAM BOGU ŠTO SAM LJUDSKO BIĆE
ŠTO SAM ŽIVA
VIDIM LEPOTU SVUDA OKO MENE
SVE JE PREDIVNO SJAJNO, BLISTAVO, PUNO SVETLOSTI
DANAS JE POČETAK MOG NOVOG ŽIVOTA
ŽIVEĆU SA STRAŠĆU I CILJEM
ODVOJIĆU VREME ZA SMEH I IGRU SVAKI DAN
FOKUSIRAĆU SE NA SVE DOBRE STVARI U ŽIVOTU
I ZAHVALJIVATI ZBOG NJIH
U MIRU SAM I JEDINSTVU SA SVIMA
SLOBODNA SAM DA BUDEM SVOJA
JA SAM VELIČANSTVENOST U LJUDSKOJ FORMI
JA SAM SAVRŠENSTVO ŽIVOTA
ZAHVALNA SAM ŠTO JESAM ONA KOJA JESAM
DANAS JE NAJBOLJI DAN MOG ŽIVOTA

Kad zagrljaj popusti i krenu misli, bližimo se novoj stvarnosti, našoj ljudskoj psihičkoj ravni. Ponestaju reči koje mogu prikazati i opisati doživljaj, jednostavno to nije moguće. Ostaju sećanje i naša ogromna želja za novi doživljaj. I pored toga što je doživljaj punog sjaja relativno kratak, Gospod ni jedno svoje dete ne otpusti bez dragocenog dara. Dodirnuli smo seme života i ono počinje rasti. Posle više ponavljanja akumulira se izvesna naša snaga koja nas drži bliže Bogu, omogućava nam sve lakši kontakt. Sve smo svesniji sebe i svega oko sebe, na našoj planeti i u univerzumu. Sve se taloži, bistri, počinjemo svakodnevno učiti, ne više samo iz knjiga nego iz dubine svoje nutrine, onoga što mi stvarno jesmo. Otvaraju se svetovi, ravni, i sva dubina Božanske punine Ljubavi. Nastaje novi centar ličnosti kao celine. Jedno slovo koje dolazi iznutra je vrednije od tone literature i raznih govorancija. Ono nam budi čežnju za ponovnim sjedinjenjem.

Kako dalje meditirati? Meditacija po pravilu postaje sve lakša i sve smo prijemčljiviji. Osećaj neizmerno nežne, tople sveobuhvatne punine Božanske ljubavi prožima nas svuda i na svakom mestu. Uz malo relaksa, pranajame i pratjahare, ispraznićemo svest, misli će postepeno prestati da teku, ući ćemo u svoj sopstveni mir. Doći će milost i to je to, novo prosvetljenje. ''Ne na silu, ne vrlinama, nego Duhom mojim''. Spontanost je suština otvaranja Duha. Tražite vođstvo od Boga, a ne od ega, emocija ili misli jer Božansko Ja je nerođeno, neumrlo, beskrajno, bespočetno, niti ga mač seče niti vatra sagoreva, sveznajuće, neopisivo i sveprisutno biće, ni telo, ni duh, ni svest, ni osećanja ni misli, već ono sto je iza svega toga.

Život je dar. Ovo zvuči kao jedna obična rečenica, ali to je velika istina, prava pravcijata. Život jeste dar, Božanski dar. Treba doći do stvarnog uvida o lepoti i dragocenosti dobijenog dara, i nastojati to doživeti. Neki ljudi na temu život je dar, kažu "To je divno, odlično, idemo u život, ljubavne avanture, vino i gitare, idemo na razne načine vođeni željama život iskoristiti".

Da li je to to? Sigurno nije. Prvo se treba zahvaliti Bogu za život koji smo dobili a onda pitati šta da radimo. Svako od nas je specifičan i jedinstven i baš kao takav je potreban univerzumu. Svako od nas ima svoje mesto u Božijem tkanju. Krenimo doslednije putem samospoznaje i putem samorealizacije. Postavite sebi pitanje koji je razlog mog življenja? Šta treba da učinim, koji je cilj mog življenja? Treba duhovnim razvojem oživeti taj deo naše ličnosti, želeti napredak. Upamtite jedno – ličnost se ne može dalje razvijati ako nije ukorenjena u svoju vlastitu prirodu.Tada sve postaje lakše i teče samo po sebi u pravom smeru. Izmiriti krajnosti, ići svojim putem, biti svoj. Zapravo ni ne mora tu biti više neke tehnike. Iskrena želja, volja, stalno nastojanje, dobre navike, prave misli u pravom trenutku, ljubav za svu Božansku kreaciju, uvek pozitivan stav, dobrota, nežnost, bez osuđivanja, prosuđivanja i konfrontacija. Probuditi psihičku energiju, postati osetljiv za unutrašnje psihičke procese i rezultat neće izostati. To je samo jedan delić naših duhovnih i psihičkih mogućnosti. Živite punim životom i uživajte u životu.

To sve vam od srca želi Olga Rezo

Malo prakse

Da bi čovek bio u stanju duhovno da napreduje potrebno je da izgradi snagu ljubavi i osećajnosti za sve što postoji, živi. Nema napretka bez bezuslovne ljubavi i empatije za sva bića. Važno je videti dalje od sadašnjosti i oblika. Za 100 godina ništa što je sada živo uglavnom neće postojati. Osnova za sreću i prosperitet su svesnost i život u skladu sa duhovnim vrednostima. Na tom putu se susrećemo sa raznovrsnim iskušenjima manje ili više vidljivim. Sve ih u potpunosti, ali malo po malo, treba prevazići.

Evo par iskušenja koje ljudi kod sebe obično ne zapažaju. Podležu nekom od tih iskušenja i gube duhovnu podlogu koju su u ranijem periodu stekli. Tada duhovni razvoj staje sve dok se ne savlada iskušenje. Iskušenja na koja mislim su lažni ponos, pohlepa, strah, neznanje i požuda.