Duhovnost i kristali: Otkrijte svet skriven iza vidljivog

Ako želimo razumeti sebe i svet na dublji način, ne treba da se ograničavamo samo na ono što vidimo, jer se ispod svih manifestacija nalaze sile koje ih pokreću. Pri proučavanju strukture kristala možemo videti njegovu formu, boju, sjaj i ostale karakteristike, ali ne smemo prevideti da su sa njim povezane i duhovne sile zadužene za stvaranje i manifestovanje kristala, koje nisu uočljive na fizičkom nivou.

Kad meditirate na kristale, na primer na savršenu oktaedarsku formu nekog kristala, dozvolite kristalu da uđe dublje u vašu dušu. Otvorite se iznutra ka njegovoj suštini i dopustite da ona deluje na vas uz pomoć 7 zraka svetla. Tako postoje dobri izgledi da ćete uspeti da dosegnete viši mentalni plan i upoznate sile koje deluju na ovom nivou iza fenomena fizičkog sveta.

Čar kristala koju doživljavate u meditaciji rezultat je njihove velike čistoće, jer se u njihovoj besprekornoj egzistenciji ne mogu naći instinkti, strahovi, niti bilo kakve želje. Ovaj ideal čistoće, koji će čovek doseći u budućnosti, može se naslutiti i doživeti kada uđete u čarobni svet kristala. Tihi, nenametljivi kristal, bez strasti, poseduje neobično veliku snagu i svesnost i on će vam u meditaciji uskoro postati najdraži objekat kontemplacije.

Kristali su zgusnuta, materijalizovana svetlost, skladište mnoštva različitih informacija božanskog znanja i svesnosti. Oni su arhetipovi sami po sebi. Kristali predaju informacije i aktiviraju bioelektrične, magnetne i hemijske forme života i pri svakoj meditaciji nas, uvek iznova, podsećaju na jedinstvo celokupnog života. Kada ih zamolite, oni vam daruju svoju specifičnu energiju koja proističe iz njihove prirode – potrebno je samo izabrati pravi kristal, kompatibilan sa vašom namerom, afinitetom i energijom.

Veoma je bitan i naš pozitivan stav prilikom rada sa kristalima, jer kao što na fizičkom planu možemo zapaziti na delu sile viših mentalnih oblasti, tako i svaka naša fizička akcija proizvodi reakciju na višem mentalu, gde se naše akcije utiskuju kao pečati naših dela. Supstanca ovog plana je delikatna i meka, ali dugotrajna, to je Akaša i sve naše akcije ostaju zapisane u njoj.

Kada čovek, koristeći svoju imaginativnu svesnost, odluči da proširi svoje duhovno biće i uđe u dubine kristala i minerala koji čine našu planetu Zemlju, on zapravo svojim duhom ulazi u svetu palatu Boga. Unutar ovih stena živi unutrašnji odraz svega što se nalazi u kosmosu. Na tom mestu beskonačni svet zvezda stoji pred čovekovom dušom reflektovan u kristalu. Čovek stiče utisak da se u svakom kristalu nalazi nešto nalik oku Zemlje koje gleda prema kosmosu.

Jedan Komentar za “Duhovnost i kristali: Otkrijte svet skriven iza vidljivog”

  1. Ametist Says:

    Sam duhovni rad se sastoji od upoznavanja sebe i stvari oko sebe micro / macro kosmos, sama interakcija sa prirodom i njenim kristalima ubrzava taj proces i daje uvide i informacije coveku koje su mu uglavnom u tim trenutcima potrebne. Kako priroda, tako i sami kristali vole druzenje sa ljudima, i to im vracaju visestruko energetskim putem 🙂

Dodajte komentar