Božansko u sebi

Nema čistije i vrednije stvari do li ljubiti božansko u sebi, doseći slobodu i večni život.

To se ne postiže mučeništvom, žrtvovanjem, ispaštanjem i materijalnom bedom. To se doseže verom, istrajnošću, čistim srcem, mudrošću, pravednošću i umerenošću.

Osnovno je verovati i uveriti se u energije Božanske ljubavi jer one leče i dovode nas do Istine. Lako ćemo to postići svojom posvetom, istrajnošću i koncentracijom.

Zelena zraka Božanske ljubavi nas ozdravljuje i donosi slobodu u svakom pogledu – od obilja do večne mladosti i jedinstva sa svim što je dobro i Božansko, od jedinstva sa Božanskim kvalitetima do dubokog prosvetljenja svoje ljudske prirode.

Hvala Gospodu, Arhanđelima, Anđelima, Elohimima, uzašlim majstorima i svim uzašlim slobodnim dušama koji su naša braća i sestre i kojima ćemo se jednog dana pridružiti.

Dodajte komentar