Odlomak iz knjige Olge Rezo "UPALITE SVETLO U SVOM SRCU" - Moć Puta Probuđene Duše

Kako Postići Mir

Svako može pronaći mir. Put ka unutrašnjem miru vodi kroz prihvatanje. Prihvatanje može da se desi na mnogo različitih načina. Nekim ljudima je potrebno više vremena da razreše unutrašnje konflikte i prihvate sebe onakve kakvi jesu.

Velika prepreka ka unutrašnjem miru je ukorenjeno verovanje da nešto nije u redu sa nama ili sa našim načinom života. Samo kada bismo promenili još ovu stvar kod sebe, samo kada bi naše društvo bilo drugačije, samo kada bi se promenio svet... Mir možete naći jedino u sebi. Sve dok odbijamo da prihvatimo sebe i dok odbacujemo ono što nam se upravo sada dešava i umesto toga tražimo nešto drugo kao zamenu, nećemo biti zadovoljni. Nećemo imati unutrašnji mir. Ono čemu se opiremo, dobija na snazi. Ako pokušavate da oterate loše stvari, dajete im na značaju. Ako pokušavate da promenite svet, sudite mu kao nedovoljno dobrom i tako i jedna i druga aktivnost odlažu mir i spokoj u vašoj duši. Dokle god u nama postoji otpor ili osuda, nemamo šansu za mir.

prednja strana knjige Upalite Svetlo u Svom Srcu Moć Puta Probuđene Duše

Ako se fokusiramo na stvari koje treba da promenimo uvek ćemo pronalaziti još. Zato pronalaženje unutrašnjeg mira zahteva da prestanemo da tražimo i da odaberemo da budemo zadovoljni sobom. Sve što vas košta vašeg mira je preskupo. Unutrašnji mir se ne pronalazi samo popravljanjem sebe. On dolazi velikim delom od prihvatanja. Neprianjanje uz svoje sopstvene dobre ili loše doživljaje je ključ za dosezanje mira. Mir dolazi kada nema otpora ni prema čemu, kada kažemo “da” svakom iskustvu. Naša osećanja, kakva god da su, nisu loša sama po sebi. Naš unutrašnji dijalog koji nam govori da je nešto loše ili dobro za nas, je zapravo to što nas sprečava da doživimo trajni mir.

Postizanje unutrašnjeg mira i ispunjenja nije samo stvar promene osećanja ili misli, odluka, reči i dela već i stvar promene našeg odnosa sa sopstvenim umom. Ako sve misli, osećanja, odluke i dela prihvatimo i razumemo ih mi postajemo slobodni od njih.

Jednom kada čovek doživi pravi, duboki mir u sebi čak ni smrt ga ne može uplašiti. Pravi, duboki, iskonski mir je posledica duhovnog prosvetljenja i omogućava trajnu vezu sa Bogom. Duboki mir dolazi jedino kada je um prestao da luta. Kada ne postoji više ništa što morate da uradite ili da postignete, tada sve dolazi bez napora i spontano. Dok samo prosvetljenje dolazi kao rezultat naših upornih nastojanja na putu duhovnosti i samorazvoja, mir dolazi bez napora. Jednom kada se prosvetlite, to prosvetljenje će vam kao dar sa sobom doneti duboki unutrašnji mir.

Unutrašnji mir je vaše svetlo koje se nikada ne gasi. Ovaj mir nema nikakve veze sa usiljenim stanjem prividne mirnoće koje neki ljudi u meditaciji uporno pokušavaju da glume. On se ne postiže pokušajima da kontrolišete svoj um, da sebe primoravate da budete mirni, ili da radite ili ne radite bilo šta. To je stanje koje se javlja jedino ako ste ostvarili kontakt sa večnim Izvorom, Bogom u sebi odnosno Bogom Univerzuma.

Prosvetljenima mir izvire iz jedinstva sa svojim pravim, Velikim Ja. Pogledajte kip Bude. On se smeši jer je postigao mir, ne samo sa sobom već sa celim svetom i Bogom. On se nalazi u stanju prosvetljenog blaženstva u kome svi ostvareni ljudi borave. Nemojte mešati ovaj mir sa stanjem zadovoljne neaktivnosti, jer se radi o prosvetljenju ostvarenom kroz uporan, aktivan rad na dostizanju Božanske mudrosti i saučešća, radi samo jednog cilja, radi dobrobiti svih bića. Svakodnevna dobra dela koja činimo drugima stvaraju u nama zadovoljstvo i produbljuju mir, ispunjavaju nas i hrane naš duh. To će nam doneti znanje o prirodi svih stvari. Doneće nam Božansku jasnoću. Kada steknemo unutrašnji mir moći ćemo raditi i stvarati punim kapacitetom i umećem. Takav rad, zdušan, koncentrisan sa potpunim angažovanjem nas oslobađa, ispunjava zadovoljstvom i unosi mir u naš život.

Odlomak iz knjige Olge Rezo "UPALITE SVETLO U SVOM SRCU" - Moć Puta Probuđene Duše

POGLEDAJTE SADRŽAJ KNJIGE

Pozadina knjige Upalite Svetlo u Svom Srcu