Priroda želja

nature of desires

Priroda Boga je ljubav. Osnova života je voleti ovde i sada. Bog je u našim srcima, treba samo zaviriti.