Audio zapis

pranaAudio zapis je sedmi od osam delova CD-a. On sadrži kompletan tok relaksacije i meditacije (od poglavlja 1-6) u kontinuitetu. Omogućava korisniku da se udobno smesti, zauzme ležeći položaj i da se prepusti sopstvenoj relaksaciji.

Vodič Duhovnog razvoja duhovni razvoj