Predavanje 111.

Meditacijom do prosvetljenja

Kako meditacijom doći do prosvetljenja kod što šireg sloja ljudi, različitih uzrasta moja je večna preokupacija. Više od dvadeset godina svakodnevno pomažem ljudima da uspešno meditiraju. Učim ih i hrabrim da postave sebi visoke ciljeve i da meditacijom dođu do inspiracije, dragocenih uvida, prosvetljenja i ostalog što ide uz to.

Za meditaciju je potreban mir, prijatno i tiho mesto na kome vam niko neće smetati. Kad se udobno smestite, počnite sa pranajamom – vežbom ritmičkog disanja, praćenom pratjaharom, temeljnom relaksacijom uma i osećanja i opuštanjem fizičkog tela. Ako dišete po odredjenom ritmu zadržavajući vazduh na primer 4-16-8, doći će do akumulacije prane, osveženja Vaše životne struje i upliva novih duhovnih sadržaja. Pratjahara Vas stavlja u ulogu neutralnog posmatrača misli u cilju da ih proredite i oslobodite ih se. Tako se stvara objektivna mogućnost da dosegnete nutrinu svoga bića, Boga u sebi. Da osetite toplinu u svom srcu, opaziti svetlost koja je tu odvajkada, kao i suptilnu energiju ljubavi. Postaćete svesni sklada uma, tela, osećanja i volje. Vaša predanost i opuštenost uvešće Vas u dublje nivoe svesnosti, u dublju meditaciju. Svoja čula okrenite ka unutra da bi poboljšali budnost i opažaje. Tako će Vaša želja i cilj meditacije početi da se ostvaruju. Na tom nivou predanosti dolazite do izvora inspiracije, bezbroj uvida kao i mogućnosti prosvetljenja svog unutrašnjeg bića.

Sklad uma, srca i volje uvešće Vas u svest Jedinstva. Kad naučite da budete nezaokupljeni, kad nestanu misli, kad nema više ni cilja naćićete se izvan mentala, izvan ograničenja, oslobođeni u svesti jedinstva. Tada se gubi Vaša namera, um prestaje biti zauzet, i prosvetljenje počinje da se događa u svoj svojoj božanstvenosti. Postojani tok pažnje će Vas povezati sa beskrajnim rezervoarom moći, izvorom znanja i inspiracije. Kad se meditacija dogodi, ljubav je njen miris. To je Vaša prava priroda. Tada svest počne da opaža samu sebe, postaje čista svesnost ili samosvest. Ostaje samo nemi smisao samosvesti čije značenje je Jesam, Postojim, Trajem. Kad prestane primanje utisaka spolja započinje kontemplacija.

Meditirati treba svaki dan, ako je potrebno i dva puta dnevno. Ako ste nekog dana uznemireni može Vam pomoći pet minuta gledanja u ugljeni deo plamena sveće postavljene u visini očiju na udaljenosti od 30 cm u prostoriji bez promaje. U meditaciji može značajno da pomogne i Vaš pozitivan stav, vera, smirenost, vedrina kao i ispravan način ishrane i neopterećen želudac. Od pomoći je i svesno razvijana ljubav prema meditaciji i svojoj meditativnosti. Upornost i istrajnost doneće rezultate srazmerno uloženom trudu. Ne postoji čovek koji to ne može doseći. Postoje samo različite smetnje kod različitih ljudi. Zato postoji učitelj, da bude od pomoći.

Autor: Olga Rezo

Vaš Komentar: