Predavanje 112.

Istina i prosvetljenje

Jedan od ciljeva meditacije je prosvetljenje. Prosvetljenje ima različite nivoe. Pitanje koje se stalno i iznova ponavlja je kako doživeti dublje prosvetljenje? Da bismo doživeli dublje prosvetljenje treba dublje da ljubimo Istinu. Istina je suština čovekova. Istina se može opaziti jedino ako smo dovoljno otvoreni prema njoj. Malo je ljudi koji znaju potpunu Istinu o sebi i svetu u kome žive. Malo ih je otvoreno i jednostavno. Istina treba da stoji iznad svake ego igre. Ako uviđate Istinu i ako ste u stanju birati, onda birajte Istinu. Istina je najbolja od svih mogućnosti, čak i od ideje o koristi. Znamo da ego pomaže da se potisne Istina na razne efikasne načine, na primer, preko opažanja čula i slično. Dosledno se branite. Ego nas tera da pobegnemo iz trenutačne situacije kako se ne bismo suočili sa njom. U tim situacijama mu služi intelekt, a da uglavnom nismo ni svesni toga. Treba biti jednostavan i otvoren, opušten, svestan, budan i skoncentrisan, i ne nasedati na ego igre. Istina uvek i na prvo mesto.

Istina nije loša i gruba kako se smatra, pre ego igra može biti gruba. Istina je čista, blistava kao dijamant. Svaka ideja je ograničenje u odnosu na Istinu. Čak i razmišljanje o Istini je ograničenje Istine. Istina je Božanska kvaliteta. Svaki čovek mora sam doći do svoje Istine. Treba zapažati, braniti i ljubiti Istinu. Istina nas baš kao i ljubav vodi u prosvetljenje jer je Bog Istina, Bog je ljubav.

I najpliće prosvetljenje, odnosno direktno iskustvo Istine neuporedivo je vrednije od najdubljeg intelektualnog uvida. Malo prakse vredi više od mora teorije. Treba da praktikujete, učestvujete i budete svesni svog procesa individualizacije i težnje za sopstvenim rastom. Mnogi ljudi dopru do samih vrata nesvesnog i onda ih ne uspevaju otvoriti. To nije slučajno, jer se ništa u životu ne događa slučajno. Najviše ljudsko postignuće je ispunjenje vlastite sudbine. Meditacija, osluškivanje sebe su neophodni da bi doznali šta to unutrašnja celovitost, Bog u nama, hoće da učinimo u određenoj situaciji.

Zatim je važno znati da istinska snaga promene leži u prihvatanju. Reći "da" svemu što se događa. Malom "ja" izgleda nemoguće podjednako prihvatati lepo i ružno, radost i bol. Ništa u kosmosu nije bez smisla. Vi ste jedno sa svetom oko sebe, jedno sa Univerzumom. Možete doseći prosvetljenje, kosmičku svest u kojoj je ljubav glavni Božanski kvalitet. Reći "da" čak i bolnom iskustvu omogućava nam da ga možemo sagledati i doživeti intenzivno. Ako pogledate otvorenih očiju u ono što vam donosi patnju, promena se već odigrava. Što je jača sposobnost doživljavanja to je slabija podela na "dobro" i "loše", "prijatno" i "neprijatno". Započnite svaku rečenicu sa "da". Iz pozitivnog "da" izrasta pozitivni stav u budućnost, koji nam otvara nove puteve u sazrevanju naše ličnosti.

Mi smo navikli da očekujemo uglavnom dobro i pozitivno. Plašeći se negativnih doživljaja suzili smo svoju mogućnost da osećamo i tako smo se zatvorili čak i u odnosu na pozitivne stvari. Cilj nam nije samo da nam bude lepše nego da živimo u skladu sa kosmosom i da budemo jedno sa celokupnom kreacijom i sa svojim Istinsim bićem. Šta ćemo učiniti sa našim životom zavisi isključivo od nas samih. Da li ćemo dublje ući u svet prosvetljenja, u meditaciju novog Akvarijanskog doba, vrhunsko mistično kosmičko iskustvo, da li ćemo doći do Istine o sebi i o svetu, zavisi samo od nas. Sve je u nama. Prosvetljenje može doći na tren ili za ceo život. Napravite korak prema istinskom sebi, onom koji jesmo, prema Bogu u sebi.

Autor: Olga Rezo

Vaš Komentar: