Predavanje 120.


Preporađanje III - Uloga instruktora

rebirthing

Često se postavlja pitanje zašto je za vođenje jedne tipične seanse preporađanja neophodan kvalifikovani instruktor. Prisustvo kvalifikovanog preporoditelja povećava efikasnost i sigurnost prolaska kroz iskustvo preporađanja. Neki događaji, usled složenosti ljudskog uma i vremena proteklog između rođenja i preporađanja deluju toliko zastrašujuće na učesnike da ne mogu da se suoče sa njima bez pomoći sposobnog i iskusnog voditelja.

Preporađanje je povratak u prve dane života a za bebu je karakteristično da neko mora da vodi računa o njoj. Nema svrhe preporađati se samostalno dok se ne prođe ovaj stupanj. Praksa je pokazala da su učesnici ove tehnike potpuno osposobljeni za samostalan rad tek nakon 10-20 jednočasovnih seansi. Zašto je to tako? Izuzetno je teško, skoro nemoguće, setiti se najstarijih tragova koji postoje u našem duhu usmeravanjem pažnje na njih iz razloga što oni nose mnogo negativnog naboja i stupanje u kontakt s njima izaziva strah ili bol, koji prouzrokuju prekid disanja.

Kakva god da je emocija, ukoliko to nije prijatno sećanje, disanje biva poremećeno. Zamislite situaciju kada, primera radi, emocija besa nagomilavana tokom godina krene da se oslobađa. Vaša prva reakcija može biti recimo strah, i vi biste možda poželeli da prekinete sa radom. Međutim, ako je pored vas iskusni instruktor koji je prošao kroz brojne seanse preporađanja, on će znati kako da vas ohrabri i pruži vam podršku da nastavite da dišete svesno i povezano. Kada se stari ožiljci pojave u svesti izazivajući kod vas želju da prekinete disanje, instruktor će vam pomoći da prebrodite datu emociju i oslobodite energiju koja stoji iza nje.

Takođe, preporoditelj prati da li ispravno radite tehniku, i ukoliko to nije slučaj može da koriguje vaše disanje. Može se desiti i da osećanja blagosti, prijatnosti ili blaženstva budu tako intenzivna da smatrate da ste dovoljno postigli i da poželite da završite seansu. Opet, instruktor je tu da vas podseti da nastavite sa tehnikom. Često se kod početnika, a naročito kod osoba koje se po prvi put sreću sa nekom od tehnika spiritualnog razvoja, u prvih nekoliko seansi javlja peckanje u udovima, blokada u šakama ili osećaj da usta postaju stegnuta i izazito okrugla. Ovo može biti jako neugodno, i osoba može poželeti da se reši ovih problema bilo istezanjem, masiranjem ili prestankom disanja. Instruktor je tu da ohrabri učesnika da umesto da pokušava da se na taj način oslobodi ovih neprijatnih senzacija, još dublje uroni u sebe i pokuša da svesno istraži koje se to emocije kriju iza ovakvih barijera.

Preporađanje je krajnje individualan proces. Šta će se javiti kod određene osobe u datom trenutku zavisi od mnogo faktora, ali osoba mora verovati u mudrost svoga istinskog bića, u mudrost svoga tela i u ispravnost onoga što se dešava u datom trenutku. A dešava se upravo ono što je za tu osobu najkorisnije.

Najčešće postavljana pitanja

Zašto se tehnika zove preporađanje?

Najčešće izvor naših najdubljih blokova je vezan za neku traumu koju smo doživeli prilikom rođenja. Izvorno, tehnika je nastala sa ciljem oslobađanja od ovih trauma rođenja. Međutim, veoma brzo se uvidelo da ova tehnika ima izuzetan potencijal na planu spiritualnog razvoja i njena primenjivost je daleko nadišla početnu nameru. Naziv "preporađanje", engleski "rebirthing", ostao je do danas prvenstveno iz istorijskih razloga.

Zašto mi je potreban instruktor?

Svako ko je barem jednom prošao kroz vežbu preporađanja ume da ceni savete i vođstvo instruktora. Preporađanje je veoma efektivna tehnika duhovnog razvoja gde zaista možete da pokrenete duboke sadržaje i potisnuti materijal. Instuktor vam pomaže u procesu samospoznaje i lečenja, i kako da efikasno povežete i integrišete vašu sadašnjost sa materijalom iz vaše prošlosti.

Kako izgleda jedna seansa preporađanja?

Najpre ćete naučiti samu tehniku povezanog svesnog disanja. Zatim dolazi opuštanje koje će vam pomoći da se bolje pripremite za praktičan rad. Deo koji se tiče praktičnog disanja traje oko jedan sat. Nakon preporadjanja biće vam omogućeno da kompletirate proces i integrišete novostečena iskustva.

Kome je namenjena ova tehnika?

Tehnika preporađanja je namenjena punoletnim, zrelim i samosvesnim pojedincima, kojima je osnovna motivacija samospoznaja i duhovni razvoj. Tehnika nije pogodna osobama sa istorijom mentalne bolesti.