Predavanje 76.

Most ka Slobodipegazi

Proces ujedinjavanja svesti se postiže kroz ujedinjenje suprotnosti kvaliteta u nama samima, u našem mikrokosmosu. Suprotni kvaliteti su krajnje vrednosti naše prirode.

Isprekidana svest je beskrajan, prazan hod zaljuljanog klatna između dve krajnosti dobra i zla. Sve je to prošlost kao što je prošlost i snaga koja je sa njima išla pod ruku.

Izmirenjem krajnosti otvara se srednja staza ispravnosti, uska staza Mosta ka Slobodi. Odabranom srednjom stazom ispravnosti, Mostom ka Slobodi, uzleće Duša Razuma u jedinstvo sa Jednim. Vezuje se sa sobom. Pegaz leti Bogu kroz Veru, Ljubav i Nadu.

Ne silom, ne vrlinama nego Duhom mojim*.
Ištite i daće vam se; tražite i naći ćete; kucajte i otvoriće se ** .* Kniiga pro. Zaharija gl. 4 stih 6
** Sveto Jevanđelje po Luki, gl. 11 stih 9Meditacije sloboda

Vaš Komentar: