knjiga edicija

“JA SAM ONAJ ŠTO JEST” Olge Rezo


naslovna

Ovo je fascinantna knjiga iz oblasti ezoterije. Predstavlja sublimaciju najboljeg iz različitih svetskih tradicija duhovnosti dopunjenu autorovom bogatom ličnom višedecenijskom praksom.

Knjiga “Ja Sam Onaj Što Jest” svojevrsni je vodič spiritualnog samorazvoja na 163 strane velikog formata + Poklon. (Prevedeno na engleski.)

Dotiče se najdubljih duhovnih, transcendentalnih i spiritualnih istina. Ako ste otvoreni i čitate srcem, već samo čitanje će vas uvesti u duboke uvide i prosvetljenje. Ovo je knjiga koja skida velove sa mnogih spiritualnih tajni.


Opis knjige:

...Težeći za svojim Božanskim Sopstvom, doći ćemo do momenta u kome će nestati naše misli i želje. Svetlost Duhovnog prosvetliće malo ja. Tada će naša težnja postati realna, ići će iz dubine srca, i moći ćemo svoje duhovne ideale pretvoriti u život...

Knjiga je koncipirana kao vodič spiritualnog razvoja sa ciljem da obavesti i obraduje one koji idu stazom duhovnog samorazvoja. Ovo je knjiga koja će upaliti svetlo u vašim srcima, proširiti svest i uvesti vas u čudesni unutrašnji svet prosvetljenja.

Knjiga će dati duhovni impuls svakome ko je čita pažljivo i srcem.

Ja Sam Onaj Što Jest - Sadržaj

1. Uvod

2. Škola zvana život
 • Muladara čakra
 • Svadistana čakr
 • Manipura čakra
 • Anahata čakra
 • Višuda čakra
 • Adžna čakra
 • Šahašrara čakra
3. Sedmostruka Priroda Ljudskog Bića i njen Devetostruki Izražaj

4. Fizičko Telo - Instrument za čulne Utiske i Percepciju

5. Eteričko Telo - Dvojnik

6. Astralno Telo - Telo Želja>

7. Mentalno Telo i Duša Razuma
 • Mentalno telo i duša razuma
 • Put misli
 • Relaksacija uma
 • Komunikacija i povezivanje
 • Volja i samodisciplina
 • Razvoj duhovne volje
 • Mozak kao savršeni instrument
 • Koncentracija i kanalisanje životne energije
 • Umetnost meditacija
 • Kreativna vizuelizacija - Imaginacija - Peta dimenzija stvarnost
 • Razlika između intelekta i intuicije
 • Odeljivanje svesti - Kontemplacija - Prosvetljenje
8. Božanski Zakoni

9. Besmrtno Trojstvo

0. Meditacije za Svaki Dan u Nedelji


CENA KNJIGE

Cena za Srbiju - 2570 dinara + PTT troškovi 200 dinara


tel: 011/3550-397 i 063/7035-720

Knjiga "Ja Sam Onaj Što Jest" - Narudžbenica

ZA SRBIJU

Ime

Prezime

Adresa za dostavu

Grad

Zemlja

e-mail

Telefon

Broj primeraka

Jedan
Dva

NAČIN PLAĆANJA
Oprema

naslovna

JA SAM ONAJ ŠTO JEST

Autor: Olga Sladojević Rezo
Dizajn i slike: autor
Grafička obrada: V. Koteski
Izdavač: MinaX Beograd
Štampa: MinaX
Dimenzije: 23,4 X 17cm
Plastificirane korice 163 str.
CIP KatalogizacijaPoleđina knjige:

back cover

B I B L I O T E K A

BIBLIOTEKA