Gostujući članci >> Zdrav Život

PET ELEMENATA ZDRAVLJA

Autor: Dijeta i zdravlje

elementi vatra, voda, vazduh i zemlja Pet elemenata od kojih je sazdana planeta, u čoveku čini zajedno 72.000 energetskih puteva preko kojih se pretače energija, a svaki zastoj, ili previše energije znače bolest... Pet elemenata čisti telo kroz:

  • VODU - urin, znojenje
  • VATRU-creva
  • ZEMLJU-koža
  • VAZDUH-disanje
  • ETAR - zvuk (kašljanje)

Zna se da grupe ćelija, stvaraju tkiva i organe i udružuju se prema poslu koji obavljaju, a ta simbioza postiže ravnotežu pet elemenata - zemlje, vode, vatre, vazduha i etra. Tih pet elemenata čini planetu Zemlju. Nijednog nije stvorio naučnik, ili alhemičar i tih pet elemenata čini i čovekovo telo.

Paralela između sastava planete i živih bića je direktna. Kamenje, stene i minerali - element zemlje - u našem telu su to kosti, mišići, tetive, hrskavice, nokti. More, reke i potoci, naravno da su elementi vode, a u našem telu su to tekućine, sluzokoža, krv i urin. Vazduh koji obavija planetu i daje život sačinjava disajne organe, bronhije, pluća... Etar daje prostor telu - limfu, vene, grlo ... a na Zemlji je prisutan kao medij za svetlost i zvuk. Vatra, pak, koja je unutar Zemlje kao užarena masa, i spolja kao toplota sunca - u telu predstavlja unutrašnje organe , želudac, jetru, žuč......

Energija unutar svakog elementa treba da je u potpunoj ravnoteži i u skoncentrisanom obliku, kao u krugu. Kada se to stanje desi u svih pet elemenata unutar nas -mi smo u stanju zdravlja.

Šta se dešava kada se ta ravnoteža poremeti? Čovek u većini slučajeva ceo svoj život živi tako da usmerava svoju pažnju i sa time energiju na spoljašnjost i materijalnu stvarnost. Odvaja se od čiste izvorne energije. To dnevno dovodi do napetosti, teskobe, stresa, nezadovoljstva. To je prvi uzrok narušavanja zdravlja. Drugi uzrok je nepoštovanje prirode i njenih zakona. Alokohol, nikotin, zagađen vazduh u gradovima, pesticidi u hrani,truju telo i ruše ravnotežu pet elemenata.

Kada telo dobije svežu i čistu izvornu energiju, lako pokreće proces čišćenja. Tkiva i organi se tako oporavljaju da se u procesu samoisceljenja višak sluzi, peska, bakterija i drugih štetnih materija počinju da izbacuju iz organizma.

Ovaj prirodan proces čišćenja može da bude jako intenzivan, ali ne ranjava i ne oštećuje telo.S druge strane, naše telo ima izuzetne sposobnosti samočišćenja kada je u dodiru sa čistom izvornom energijom, pa istovremeno dolazi do regeneracije. Zato tako prirodan proces nikada i nikome ne može da šteti. Ta izvorna energija pokreće kruženje energije po svim energetskim putevim, a u telu ih je 72.000! Na tom putu energija naleti na prepreke - na previše energije, odnosno na sužene prolaze kroz koje ne može da se probije. Kad probije blokadu, bolovi prestaju i energija uravnoteženo ponovo teče, a tako nestaju i dugotrajni problemi kao npr. išijas, gde obično nema protoka energije.

Ćelije energetski komuniciraju medjusbno i stvaraju prave puteve unutar tela. Deluju kao unutrašnja mreža.To su meridijani. Ti putevi se završavaju na krajevima pet prstiju. Svaki prst predstavlja jedan element:

  • PALAC - etar - mozak
  • KAŽIPRST - vazduh - pluća
  • SREDNJI PRST-vatra-creva
  • DOMALI-voda-bubrezi
  • MALI PRST- zemlja- srce

Prema ovoj teoriji, toplokrvne životinje imaju aktivno razvijena četiri elementa u telu, vazduh, vodu, zemlju i vatru.Za razliku od čoveka nedostaje im etar, dok biljke imaju razvijen samo jedan element - vodu. Čovek u kojem elementi ponovo pronađu svoju ravnotežu, i psihički se potpuno promeni. Ako je mir u telu onda je mir i u duhu, odnosno psihi čoveka.Takav čovek ima čiste - sjajne oči (vatra) i zdravu ružičastu kožu (zemlja). Ima umiren udah i izdah (vazduh) i nažan, mekan glas. Vedar je i uvek dobro raspoložen, obeležava ga zdrava samosvest i umirenost.

Svi, koji smo živi imamo čistu izvornu energiju u sebi, u pet elemenata tj. svakoj ćeliji našeg tela. Taj, koji kaže, da nema čiste izvorne energije u sebi, morao bi biti mrtav. Kada čista izvorna energija, napusti telo tada nastupa smrt. Sva živa bića imaju čistu izvornu energiju u sebi. Bitno nije niti da li je imaju mnogo ili malo, bitnije je to, kakva je unutar nas ravnoteža. Ta uravnoteženost unutar nas odražava naše zdravlje ili bolest. Ima ljudi, koji imaju ogromnu telesnu energiju ali su ipak bolesni. Zato su ta dva trougla u Simbolu Snage tako jako važna, jer elemente: vodu, vazduh, zemlju, etar i vatru vode u ravnotežu i udružuje ih pomoću kruga.

Čovek živi zbog duše tj. čiste izvorne energije. To mu nudi snagu života. To je dejstvo.Ako duša napusti telo i te snage nema duže vreme u telu, pet elemenata se raspadne. I znaci su očiti, vazduh napusti telo i to u zadnjem izdahu. Iz tela odteku telesne tekućine, vatra nema više snage delovanja, zato se telo ohladi. Element zemlje se počinje raspadati u tkivima mišićima, koži... I sve to možemo pratiti kod ljudi, kod kojih je čista izvorna energija napustila telo.

O Autoru

Autor teksta piše za sajt Dijeta i zdravljeVaš Komentar: