Predavanje 55.

Pročišćavanje i oplemenjivanje emocijaemotions

Emocije se javljaju na putu između svesnog Ja i tela. Emocijama ne možemo upravljati direktno jer svest i emocije govore različitim jezicima, što otežava njihovo sporazumevanje. Između emocija i svesnog Ja stoje misli, mental. Svest ne može da deluje direktno na emocije, ali može da utiče na misli. Zato se svesno Ja služi mislima da bi umirilo emocije. Emocije su veza svesti sa telom i obratno, one razumeju jezik misli i jezik tela.

Ispravnim načinom mišljenja i kontrolom disanja možemo delovati na emocije. Emocije se usklađuju sa ritmom i dubinom disanja, vibracijama i učestalošću misli. Ako nam se misli ubrzano roje, uzburkaju se i emocije. Kad ubrzano dišemo, emocije se uskomešaju, dok ih smireno i svesno disanje umiruje. Isto tako, kad fizičko telo miruje i emocije miruju. Tim putem nastaju sve bolesti ili dobra zdrava stanja. Emocije ne pale svoju vatru same zbog sebe. Njihovo pražnjenje zaustavljaju unutrašnje kočnice i mehanizmi potiskivanja kao i uticaj kritičke svesti. Emocionalno pražnjenje predstavlja odgovor elementarne psihe, preko Akaše, na naš doživljaj. Kad nismo sposobni da adekvatno emocionalno reagujemo, dolazi do potresa u našoj psihi.

Emocije zarobljene u sebi doživljavaju sudbinu ustajale vode, a njihovo pražnjenje je energetski gubitak. Treba biti u stanju svesno povećati ili smanjiti intenzitet svojih emocija na potrebni energetski optimum. Ako dozvolimo emocijama da slobodno vode svoj slepi život, bićemo najpre impresionirani njihovom lepotom i uzvišenošću, ali doći će vreme kada će raspuštene emocije ignorisati svesno Ja. Ako nađemo opravdanje za svoju slabost i nemoć da upravljamo emocijama, u budućnosti ćemo se žaliti na svoju zlu sudbinu. U životu ne treba da nas nose emocije, nova iskustva i saznanja, nego svesna volja. Svest koja nema sposobnost da upravlja emocijama i nema kontrolu nad mislima je pasivna. U njoj se odslikavaju haotična telesna i psihička zbivanja. Tu nema svesnog života, sem u retkim prilikama, kad se moćna i slepa podsvest pritaji ili uspava - to je životarenje.

Finije emocije su izražaj više svesti na nižim planovima i samo su jedna stepenica u razvoju. One prestaju biti važne kad se razviju njihovi otisci na Duhovnom planu. Tada postajemo mirni, vedri, sebi dovoljni. Treba dozvoliti unutrašnjem sjaju da nađe put kroz naš um. To je put razvoja, otvaranje prolaza, Mosta ka Slobodi, između višeg i nižeg dela naše prirode. Kad se predanost Bogu razvije do obožavanja, astralno telo se oblije Hristovom Božanskom Ljubavlju sa Duhovnog plana. Tada Hristova Ljubav spere sve nečistoće naše niže prirode. Talasanje intenzivne Hristove Ljubavi je delotvornije od bilo koje mentalne discipline.

Autor: Olga Rezo

Reka psihe emotions

Vaš Komentar:
slobodan
07-11-2016


Ovo je istina.Tražeći izraz za sreću/kad sportista ili umetnik dobiju priznanje pobedom nad svim ostalim takmičarima i osvoje zlato-povraćaju,plaču,luduju/to je vrh emocijonalnog zadovoljsdtva/jedna reč. Tražeći tu reč naišao sam na ovaj divan tekst - koji je istina.

sunnyray
07-11-2016


Hvala na komentaru. Svako dobro!