Predavanje 57.

Raspoloženja i Endokrini Sistem



zlezde sa unutrasnjim lucenjem Misli i osećanja, uvek u kombinaciji, utiču na kvalitet i stanje fizičkog tela. U interesu zdravlja je osloboditi blokirana osećanja. Posebne vrste emocija su karakteristične za pojedine žlezde endokrinog sistema, a one su opet u tesnoj vezi sa odgovarajućim energetskim centrom - čakrom. Ako kičmu zamislimo kao lift, a energetske centre kao spratove na koje lift može stati, lako ćemo se osloboditi blokade u našem energetskom toku.

Do blokade može ponovo doći ukoliko ne uvidimo razloge za emociju ljutnje, straha i slično i ne promenimo način gledanja na život. Postoji niz načina da se svest proširi, da se sagleda više Istine i da se naš dosadašnji nivo svesnosti uskladi sa novim saznanjima. Kombinacija ispravnog mišljenja i pozitivnih emocija obezbediće slobodan protok energije i postojano dobro raspoloženje.

Čovek egzistira na više nivoa, svakom nivou odgovara jedna žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Kad potiskujemo osećanja, potiskujemo žlezdu i njen rad preuzima žlezda sa nižeg nivoa sa određenim osećanjem i kvalitetom tog nivoa. Epifizi odgovaraju emocije ljubavi i radosti koje prati raspoloženje entuzijazma. Na hipofizu utiču emocije bola praćene raspoloženjem konzervativizma. Na tiroidnu žžlezdu odražžavaju se emocije besa praćene raspoložženjem ljutnje i dosade‚ a na timus emocije straha koje prati raspoložženje antagonizma. Na nadbubrežžne žžlezde utiču emocije tuge kojima odgovara raspoloženje žžalosti‚, ljutnje, i bezosežajnosti. Pankreas reaguje na emociju apatije praćenu raspoložženjem skrivenog neprijateljstva‚ kao ššto je strah od nekoga ili nečega‚ saosećanje i ulagivanje. Na polne žžlezde se odražžavaju osećanja tuposti i neosetljivosti ššto dgovara raspoložženju krize i besvesnosti kao praga smrti.

Priroda Boga je Ljubav. Osnova života je voleti ovde i sada. Bog je u našim srcima, treba samo zaviriti.

Autor: Olga Rezo

Vaš Komentar:






Komentari: