Predavanje 73.

Volja i samodisciplina

Za sticanje materijalnih dobara kao i duševnog mira, deviza je ista: Ne dobiti, nego zaraditi. Samodisciplina je sposobnost stremljenja ka cilju. Disciplinu treba voleti zbog nje same jer nam povećava slobodu i predstavlja izvor zadovoljstva u našem životu. Samodisciplina nam donosi pobedu. Ostaje nam još samo da oprostimo sebi što nismo bili disciplinovani u proılosti.

Naša plemenitost je deo naše discipline, a naša disciplina je deo naše plemenitosti. Teške okolnosti su samo izazov za ispoljavanje naše unutrašnje snage. Volja je čista, nepomućena i pokretna. Ona stoji po strani, i nije rob ličnosti.

Sledeći nivo u našem razvoju zahteva ovladavanje samodisciplinom i voljom. Naša i najskromnija želja je nemoćna ako nemamo najjed- nostavnijeg početnog impulsa, htenja. Svakodnevni rad, zaposlenost, komu- nikacija daju nam puno prilika za jačanje volje, kao i za rasipanje energije.

Da li ćemo završiti ono što smo započeli ili ćemo žigosati naš posao znakom polovičnosti jer smo podlegli u rešavanju prepreka i problema zavisi od naše istrajnosti. U posao treba unositi sebe u pot- punosti. Na svaku stvar koju smo krenuli da uradimo stavićemo pečat pobedonosne energije pobede Duhovne volje nad nemirom, sum- njom i komoditetom.

Autor: Olga Rezo

Vaš Komentar: