Predavanje 33.

Škola zvana život


Život je put nepoznatom stazom. Nema ni jednog perioda u našem životu koji ne sadrži svoje lekcije. Šta ćemo učiniti sa svojim životom, zavisi samo od nas samih. Lekcije nam se svode na područje svesnosti. Cilj nam je da razvijemo svesnost. Ako posmatramo prirodu svesnosti, primetićemo da je ona uvek orjentisana na nešto drugo, neku drugu stvar ili objekat i da u tom trenutku zaboravlja na sebe.
Integra nature

Kad život izroni iz Božanskog porekla, ponese u latentnom stanju sve kvalitete i moći Božanskog savršenstva. Život koristi materiju i energiju za svoj izražaj. Oblici su ti kroz koje se život manifestuje i usavršava koristeći sve svoje mogućnosti. Sve na ovom svetu teži da se izrazi u svom punom potencijalu, da dosegne dublji aspekt svoje prirode. Proces prilagođavanja dovodi do promene oblika života. Oblici su umirali i nestajali, a život je rastao do savršenstva kroz borbu dobra i zla. Božansko nema granica u razvoju.

Rađamo se sa trostrukim plamenom u srcu, sa Sinom Božijim* u sebi u latentnom stanju i nismo ga dovoljno svesni. Svoj plamen proširujemo i razvijamo tokom celog života. Od naših misli, odluka i akcija, od onoga što nam je u srcu, zavisi da li ćemo se kretati naviše putem evolucije, biti jedno sa Sinom Božijim u nama ili ćemo ići putem involucije i ugasiti naš trostruki plamen. Ako krenemo silaznom linijom, odlazimo u nepovrat. To ne mora da se desi. Zlo nam se može pričiniti moćnim, opakim može i da trijumfuje ali to je sigurno zabluda, jer je ono malo u odnosu na Tvorca.
Mundus intellectual

Svako od nas kad se inkarnira ima u sebi Božansku iskru. U svojim srcima nosimo Sina Božijeg. Bog jeste u nama u našem mikrokosmosu i mi smo u Bogu u makrokosmosu. Bog je sve, Ljubav, Izvor, Početak i Kraj. Slatka Volja Božija nas navodi na dobre akcije koje će nas povesti uzlaznom linijom evolucije i otvoriti nam put prema Životu. Mi smo život. Život je ljubav, a probuđenoj ljubavi nema granica.

Drugo ljudsko biće je isto što i mi. Ne treba da stvaramo ljubav jedni za druge. Stvaranje je egocentrična iluzija, koja nas izvodi iz harmonije sa Slatkom Voljom Božijom. Treba samo da dopustimo da Božanska ljubav teče između nas. Spojeni smo Božanskom ljubavlju i ona je naša zajednička priroda. Cilj života je realizacija naše Božanske prirode.

Smisao života se može naći jedino u sadašnjosti. Ne čeprkajte nepotrebno u prošlosti i ne maštajte o budućnosti već živite ovde i sada. Svaki čovek daje sam smisao svom življenju.

Onaj koji ne može da nađe ono što traži,
sve do sjedinjenja sa Tvorcem traga,
jer u dubini sebe čuje zavodljivi zov
koji odjekuje u večnom sada.


On čuje zov svoga puta, koji kao nit teče
kroz vreme i spaja njegove živote od pamtiveka.
Nemojte tragati, budite i Rajska vrata će vam se otvoriti,
ugledaćete svetlo Božije sveprisutnosti.

Prihvatite slavu i svetlo ostvarljivog početka.
Pustite kraj skriven u magli.

telo, um, duh i emocije

Autor: Olga Rezo

Vaš Komentar:


Komentari: