Predavanje 83.

Solarni DuhUsavršeno svetlosno jedinstvo Solarnog Božanskog Duha prelazi na sledeći nivo Božanskog plana noseći sa sobom živa sećanja iz pređašnjih života i sve što je bitno za dalji put prema Ocu Galaksije. To su uspomene na razvoj Božanske ljubavi, delotvornosti i Slatke Volje Božije u Sunčevom sistemu kao i neizmerna ljubav i zahvalnost prema sveukupnom Životu. Uzdiže se u slavi Božijoj uz pomoć ranije uzašlih bića Božanske Hijerarhije ovde, sada i zauvek. Postaje sve više Ja sam onaj što Jest, na sliku i priliku Oca svojega u Isusu Hristu Sinu Božijem.

Bog zamišljen van srca je mašta. To je odlaženje od srca u zamak mašte, izmišljenog o Bogu.

Tu gde misli sasvim nestaju, tu je Kapija, Prag Gospoda. Uđeš kroz nju i uvališ se u Lepotu u tvom srcu, u lavu Ljubavi. To je put naviše koji vodi prema Izvoru ka Unutrašnjem Učitelju Sveta.

Autor: Olga Rezo

Vaš Komentar: