Predavanje 58.

Priroda želja


astral body

Astralno telo ili telo želja (engl. astral body) pretvara vibracije koje prima sa fizičkog plana preko čulnih organa u senzacije. Čulni organi hvataju vibracije i prenose ih do mozga. Vibracije odatle idu do eteričkog dvojnika, a zatim u odgovarajuće astralne moždane centre gde se pojavljuju kao senzacije. Centri u astralnom telu, u kojima se vibracije transformišu u senzacije, su posebni organi i nisu u direktnoj vezi sa čulima astralnog tela.

Postoje dve vrste senzacija: mentalna zapažanja i osećanja. Fizičke vibracije koje dolaze do svesti odražavaju se na mentalnom planu kao mentalna zapažanja. Senzacije, čiji kvalitet um zapaža kao prijatan ili neprijatan, nazivamo osećanjima. Prijatne senzacije pretvaraju se u osećanja radosti a neprijatne u osećanja bola. Na ovom stepenu može doći do prve temeljne promene u svesti. Kad imamo osećanje radosti, može se pojaviti želja da se radost ponovo doživi i obratno - da se bol izbegne. To predstavlja želju u njenom najjednostavnijem obliku.

Da bismo se oslobodili želja, treba budno paziti na sve promene koje se odigravaju u svesti i sprečiti osećaj privlačnosti ili odbojnosti - želju da ponovo doživimo ono što je prijatno, a izbegnemo ono što je neprijatno. Kretanje izaziva vibracije, a one izazivaju prijatne ili neprijatne senzacije. Većina naših vizuelnih ili auditivnih senzacija niti su prijatne niti neprijatne, samo su neutralna zapažanja uma.

Ako ne poznajemo prirodu želja i nismo spremni da ih kontrolišemo, naći ćemo se zarobljeni između privlačnosti i odbojnosti. Želje će nas vezati za niže svetove. Kad prolazimo kroz iskustva prijatnosti ili odbojnosti, ako ne dozvolimo umu da uspostavlja veze, ostaćemo slobodni. Nema ničeg lošeg u prolaženju kroz prijatna iskustva radosti, jer to je prirodni rezultat kontakta između tela i objekata koji pružaju radost. Poteškoća nastaje kada dopustimo da se vežemo za bilo koji objekat vezama privlačnosti ili odbojnosti.

Postoji velika razlika između želje i volje. Želja je samo odraz volje na astralnom planu. Volja i želja nose sa sobom snagu izvršenja. Sve što želimo, možemo postići. U trenutku kad poželimo neku stvar, ona se počne približavati, a privlačnost je srazmerna intenzitetu želje. Ako je želja snažna i situacija povoljna, možemo odmah posegnuti za željenom stvari. Ima želja koje možemo ostvariti samo postojanim i dugotrajnim naporom. U tom slučaju privlačnost počinje u momentu kad smo stvar poželeli i samo je pitanje vremena kad će nam se želja ispuniti.

Kako u želji tako i u volji vidimo neodoljivu snagu izvršenja. Želja se stapa sa voljom tek kad je očistimo od ličnog ja. Kad spoljne stvari privlače energiju ličnog ja, tada je u pitanju želja. Kad je želja bezlična i poslata da izvrši Božansku nameru, onda je to čista Duhovna volja.

Autor: Olga Rezo

Ovladavanje emocijama astral body

Vaš Komentar: