Predavanje 45.

Srčani Energetski Centar - Anahata Čakraanahata

Srčana Čakra se nalazi u području srca. U istočnoj tradiciji srčani energetski centar se zove anahata. Ima oblik šestokrake zvezde. Zrači u sjajnoj zlatnožutoj boji...

...Kad se otvori srce, to je ljubav. Svaka pozitivna emocija ima i svoju suprotnost, lošu emociju: ljubav-mržnja, radost-bol i sl. Kad energija teče u srce, imamo mogućnost za razne emocije. Sve energije su dobre. Ako blokiramo bol, blokiramo i radost. Da bismo očuvali tok pozitivnih emocija, moramo da ostavimo mogućnost za negativne emocije. Treba izbegavati ekstreme i ujediniti suprotnosti. Srednja vrednost je najbolja za zdrav i uspešan život. Energija ljubavi treba da prođe kroz peti grleni energetski centar Višuda Čakra da bi postala nesebična. Ako energija ide samo do srca (Anahata Čakra), tada dolazi do neuravnoteženosti, čas smo srećni, čas nesrećni, radosni, tužni, posesivni, što je karakteristično za zaljubljenost. Energija treba da teče naviše da bi se pretvorila u lagodnu, postojanu, tihu, blagoslovenu radost ljubavi, lepotu zelenih dolina i mirnih voda...

...U srčanom centru može se privremeno postići sloboda od polnog nagona. Kod žena je emotivna sfera više vezana za nagonsku. To se može primetiti i kroz fizičku manifestaciju dojki u predelu anahate. Žene zbog drugačije energetske strukture imaju problem protoka energije kroz anahatu. Zato ima malo bića u ženskim telima koja uspevaju da dosegnu visok nivo spiritualnog razvoja. Veliki oslonac u životu je znati činjenicu da je svako biće u stanju doći do sebe, do svog srca, da nema ništa bez sopstvenog truda, da znanje dolazi iznutra, da je učitelj u srcu i da su odgovori koji donose korenite promene u srcu. To znači da nam ljudske mudrosti, zlatna pravila, recepti i saveti koje smo pročitali ili čuli od drugog neće puno koristiti...

Anahata je smeštena na sredini sternuma u nivou srca. Direktno je povezana sa našim fizičkim srcem i kičmom. U anahati se unutar glavnog centra nalazi i “drvo ispunjenja želja” povezano sa božanskom iskrom. Tu se misli i želje materijalizuju. Zato moraju biti čiste, plemenite i pod kontrolom. To se može postići jedino povećanim mirom i koncentracijom. Buđenjem ove čakre otvorili smo se prema univerzumu i dotoku univerzalne božanske ljubavi. Novo prošireno stanje svesti oslobođeno je svega što je manje od božanskog savršenstva. Anahata je povezana kako sa fizičkim srcem tako i sa moždanim centrom kreativnosti. Kada hoćete čuti Gospoda i Njegove božanske otkucaje srca, koji se milozvučno prostiru Kosmosom, treba samo da se umirite za trenutak, prestanete disati i čućete otkucaje svoga srca, koji su identični sa Tvorčevim. Večno povezani, jedno smo sa Bogom. On je u nama i mi smo u Njemu zauvek. Anahata je centar direktne spoznaje. Oni koji dosegnu ovu oblast svojim delikatnim prodornim uvidom, odnosno prosvetljenjem, postaju vodiči, savetnici i mentori u mnogim poljima aktivnosti i znanja, rešavajući probleme čovečanstva. Anahata čakru određuju sledeći podaci: značenje čist, broj latica dvanaest, boja dimzelena, oblik šestokraka zvezda, čulni organ koža, akcioni organ opip, dodir, formula JAM, životinja antilopa, hrana kisela, element vazduh, karakteristika pokretljivost, buđenje disanjem kroz spoljašnju stranu nozdrva, arhetipska slika ptičice pevaju, antilope, srne, telesni ekvivalent krv, tip čoveka viši tip II, planeta Venera, metal patinirani zeleni bakar.

Srčana čakra u svom negativnom aspektu predstavlja letargiju, neaktivnost i lenjost. Ako čovekovo srce nije u redu, on ne daje puno od svog života. Naravno, pozitivno zračenje ovog centra je čista nesebična božanska ljubav. Zraka koja utiče na ovaj centar je treća, roze svetlosna zraka ljubavi.anahata osobine


Autor: Olga Rezo

Višuda Čakra visuda Čakra

Vaš Komentar: