Predavanje 53.

Astralno telo - Telo željaAstralni plan može brzo da menja svoj oblik zato što ima mogućnost gibanja. Na njemu se jasno vide infracrveni i ultraljubičasti zraci. Na astralnom planu zapažamo stvari sa svih strana najedanput, pa ih je moguće videti iskrenuto.

Pored pravilnog viđenja, treba preneti svest sa jednog nivoa na drugi, premestiti žarište svesti iz jednog tela u drugo i pri tom očuvati potpuno sećanje na ono što smo videli.

Zapisi na astralnom planu su manifestacija Božanskog pamćenja, realan prikaz u slikama, onoga što se dogodilo i što će se dogoditi. Zapisi su samo refleksija zapisa sa viših Božanskih planova.

Ono za čim treba težiti je život Duha, ako nam to karma dozvoljava, a ne sticanje astralne svesti jer više ionako uvek uključuje niže.

Astralni plan ima sedam podnivoa. Po sličnosti supstance podeljen je na niži i viši. Svaki podnivo astralnog sveta ima svoju kapiju - prolaz sa jednog plana na drugi. Astralno telo je sastavljeno od supstance svih sedam astralnih podplanova. Kad se razvije ima pravilne obrise i izražen lik fizičkog tela. Astralno telo prožima ostala tela i prati njihov oblik. Žive je boje. Astralnu boju nije lako opisati jer se ne može uporediti sa bojama na fizičkom nivou, približna je boji plamena upaljenog plina.

Astralno telo ima dve vrste čula pomoću kojih istražuje astralni plan. Čula astralnog tela povezana sa fizičkim planom su: čast, visoko poštovanje, dobra volja, osećajnost života i saučešće. Čula preko kojih telo želja prima utiske iznutra - iz astralnog sveta su vidovitost i sluhovitost. Astralno telo je nezavisno telo svesti. Zadatak astralnog tela je kontrola emocija i želja.Autor: Olga Rezo

Priroda želja nextVaš Komentar:


Milovan Milicevic
19.09.2019


Obozavam stanje u kome nema opisivanja. Srecan sam sto mogu po svojoj volji lutati univezumom. Neopisivo je...