Aure

Treći od osam delova interaktivnog CD-a.

aura

relaksacija

Energija teče iz čakri kroz kanale-nadije, kojih ima 144 000. Postoje dve glavne energije. U srcu se mešaju jang i jin energija. Kad ima više ženske, jin energije osoba je slaba, mlaka, ukočena i savijenih leđa. Ako ima više muške, jang energije, deluje strogo i arogantno. Potrebno je da uravnotežimo energije u srcu. Anahata je zato veoma važna čakra. Imamo četiri niža tela- fizičko, eteričko, astralno i mentalno telo i tri aure. Eterička aura se obavija oko ličnosti kao jaje. U njoj su astro, fizička energija kao i prana. Aura ima opnu kao koža. Koža nas štiti od prašine astro plana. Negativne vibracije odskaču od kože. Na tri metra od tela je mentalna aura. Njena opna nas štiti od negativnih misli. Na osam i više metara je spiritualna aura. Kad je neko blizu nas može biti u okviru naše spiritualne aure. Kad smo sa lošim ljudima prenose na nas svoje vibracije koje mi apsorbujemo. To možemo sprečiti, kako nas uči Isus Hrist. Ako smo puni ljubavi, tada nas nikakve negativnosti ne mogu povrediti.

Vežba disanja next