Predavanje 79.

Božanska IskraSjedinjena svest Božanskog, Životnog, Osećajnog i Ljudskog Duha čine Božansku Iskru. Božanska Iskra razvija svoje Božanske atribute kroz bezbroj života.

Ono ima sećanje na uspešne prethodne živote ličnosti. U jedinstvu je sa celokupnim Božanskim životom - Božanskom kreacijom. Pomeranje žarišta svesti na Božansku Iskru donosi slobodu i blaženstvo.

Božanska Iskra je izražaj jednog arhetipa. Tokom evolucije bića postepeno razvijaju svesnost o jedinstvenosti prirode svoje Besmrtne Božanske Iskre i Njenoj ulozi prema Božanskom planu. Duša ima određenu ulogu prema Božanskom planu i njen rast se podržava na najbolji mogući način kako bi postala sposobna da uspešno obavi zadatak i ispuni svrhu svoga postojanja.

Permanentan impuls iz dubine našeg bića vodi nas ka ispunjenju težnje da ostvarimo savršenstvo svoje individualne jedinstvenosti i postanemo na sliku i priliku Oca svojega.

Autor: Olga Rezo

Ljudski duh - Kauzalno telo nextVaš Komentar: