Ljudski Duh - Kauzalno Telo

Pojava samosvesti označava rađanje Ljudske Duše i formiranje Kauzalnog tela. Ispočetka Duša na svom putu nedovoljno sarađuje sa Božanskim snagama razvoja zbog nedostatka znanja o svom Božanskom poreklu.

Kauzalno telo je najniže telo Besmrtnog Trojstva. Kauzalno telo - Viši Um je telo Psihičkog plana, plana Akaše. Kad se jednom formira traje od života do života, od eona do eona kroz evoluciju. Ono funkcioniše po Oblikujućem principu - principu Božije delotvornosti, hrabrosti i neustrašivosti.

Ovom principu odgovara Ljudski Duh kao izvršitelj Božanskog plana. Fizički je smešten u hipotalamusu. On svoje impulse šalje posredstvom Duše Svesti ili životnog obličja energetskog aspekta krvi, eteričkom telu - dvojniku. Ti impulsi se kroz nadije, kojih ima 144000, očituju u delovanju, u konkretnom činu. Kroz nadije teče energija iz energetskih centara. Svaki energetski centar, prema svojoj prirodi, ima drugačija zaduženja u radu mikrokosmosa. Do fizičkog tela ovi impulsi stižu posredstvom limfe koja hrani i brani tkivo i organe i održava organizam podobnim za akciju. U fizičkom telu energetski centri nastavljaju rad kroz žlezde sa unutrašnjim lučenjem. Na ovom nivou čovek je dualan, teži odvojenosti, udovoljavanju želja, i njime još uvek vlada mental.

Kauzalno telo je sastavljeno od materije triju viših podplanova mentalnog plana. Na početku razvoja telo ima jajolik oblik, sličan mehuru od sapunice. Kako čovekova ličnost napreduje na putu spiritualnosti tako Ljudski Duh, Više Ja, izranja iz latentnog stanja, sa ciljem da nadoknadi izgubljeno jezgro koje se u prošlosti, zbog sebičnosti, odvojilo od Božanskog Besmrtnog Trojstva. Kauzalno telo postepeno menja oblik i počinje da biva jasno da ima koren u čelu čoveka. Vremenom poprimi oblik srca koje se vidi visoko iznad glave. Srce Kauzalnog tela podseća i na Belbitov atom kroz koji prolaze spiraloidna energetska kola. Tokom razvoja aura Kauzalnog tela poprima sjaj i svetlucavost nezamislive lepote...

...Na višem mentalnom planu Kauzalno telo se zove i Putujuće Biće jer, kad se jednom formira, prelazi iz života u život noseći sa sobom sva bitna obeležja i uspomene iz svog dotadašnjeg razvoja. U plan Akaše upisuju svoje energetske doživljaje svi inkarnirani svetovi, po završetku svog ciklusa evolucije.

Putujuće Biće je telo svesti u našoj unutrašnjoj konstituciji. Mi mislimo apstraktno pomoću mozga kao instrumenta koji reprodukuje vibracije, nastale u Kauzalnom telu, u fizičku svest. Vibracije se prenose od tela do tela, dok se ne pojave u fizičkom mozgu, gubeći usput, za vreme prenosa, intenzitet i jasnoću.

Ljudski duh - Kauzalno telo -2 ljudski duh