Predavanje 82.

Božanski Duh i Princip Slatke Volje BožijePrvi Duhovni princip je princip Slatke Volje Božije. Ovom principu odgovara Božanski Duh. Božanski Duh - Duh Božije volje, nosilac Božijeg plana je Otac našeg mikrokosmosa. On svoje impulse i naloge pomoću Duše Razuma ili vatrenog obličja mentalne krvi daje mentalnom telu. Ti nalozi dosežu sposobnost razmišljanja kao misaona materija. Volja i sposobnost razmišljanja počinju graditi misaoni oblik, pripremajući misaonu sliku kao uvod za ostvarenje naloga. Duševni medij mentalne krvi očituje se u materijalnom mozgu kao nervni fluid. On prenosi misaonu materiju od mentalne krvi do materijalnog mozga.

Uzverovati znači doći do Hrista u sebi, ispuniti se Božanskom ljubavlju. Tada ćemo sve što radimo, raditi u svesnosti Gospoda. Istinu možemo naći samo u sebi, u dubini vlastite svesti. Prosvetliti se ne znači dostići krajnje savršenstvo u odnosu na naš duhovni cilj i biti zauvek blaženi. Duhovni razvoj nema granica. Ljudska Duša je besmrtna i čovek unutar sebe nailazi na sve veći sjaj i sve dublje istine, ali ne može reći: Sada nema ništa dalje, stigao sam do kraja . Spiritualni plan u ljudskoj evoluciji označava granicu samoostvarenja. Kad se naš ljudski razvoj završi, otvaraju se novi vidici i naš put se nastavlja ka sve suptilnijim planovima. Nižu svest postepeno povlačimo u svest Besmrtnog Trojstva. Iz dubine našeg bića izranja princip Slatke Volje Božije, produbljujući ljubav Oca-Majke, i Sina, i Duha Svetoga. Božanski Duh se može predstaviti kao jedan atom Božanskog plana u kome se svest naizmenično širi i skuplja određenom brzinom. Širi se da bi obuhvatio ceo plan i skuplja se u tačku da bi dao toj sveobuhvatnoj svesti ton individualnosti.

Na Božanskom planu deluje Božija volja, volja koja pokreće Sunčev sistem, snabdeva ga energijom. Slatka Volja Božija je ta koja neodoljivo i neprestano šalje impuls za naš razvoj i usavršavanje. Božanska moć i energija preuzimaju na sebe veličanstveni zadatak izgradnje i ponovnog razgrađivanja raznih oblika života. Kao što je Spiritualni plan Boga izvor energije za ceo Sunčev sistem, tako je i Spiritualno telo Besmrtnog Trojstva instrument pomoću koga se sveopšta sveprožimajuća energija transformiše za korišćenje u individualne ciljeve.

Kad svest silazi sa stepena Besmrtnog Trojstva na stepen ličnosti, niži planovi se vide kao odraz u vodi viših planova. Zbog Zakona reciprociteta Božanska svest se odražava u fizičkoj svesti, Transcendentalna u astralnoj, a Kauzalna svest u svesti mentalnog tela, po principu kako gore, tako dole.

Veza između planova ličnosti i Besmrtnog Trojstva je od praktične vrednosti jer omogućava pristup višim planovima. Istovremeno ta veza predstavlja irtubu svetlalv, liniju silaska sila sa viših na niže planove. To znači da se do Višeg Uma dolazi putem nižeg uma, do Duhovnog putem znanja i predanosti, do Božanskog putem ispravnih akcija.

Na fizičkom planu čovek živi punim životom stvarajući sebi brojne uzroke za formiranje buduće pozitivne ili negativne karme, dok posle smrti na astralnom i nižem mentalnom planu samo žanje i sagledava rezultate svega što je učinio u svom proteklom životu. Čovek može doći do svog oslobađanja samo za vreme fizičkog života. Ono što fizički život odslikava, utelovljuje Božanski život, kao najviši aspekt Besmrtnog Trojstva. Život ličnosti na fizičkom planu je potpun i dinamičan kroz inkarnacije.

Funkcija prane, kao univerzalne energije, je pokretanje materije različitih planova i stvaranje promena u materiji. Svaki plan ima svoju varijantu prane, jer se priroda prane drugačije ispoljava od plana do plana. Moć volje je nešto drugo i različito od prane. Uska veza između volje i prane ogleda se u tome da volja pokreće struje prane kroz medij uma, na svakom planu. Pomoću struje prane moguće je stvoriti bilo koju promenu u materiji odgovarajućeg plana. Od snage ispoljavanja Slatke Volje Božije zavisi količina primljene sile, bilo u fizičkim ili nadfizičkim svetovima.

Vodeći princip - princip Slatke Volje Božije, čini srce i jezgro našeg bića. On je izvor večne i dinamičke sile koja nas upućuje ka odredištu stazom savršenstva. Princip je sakriven od ličnosti i može se videti u najuzvišenijim aspektima ljudskog života kao slaba delimična manifestacija, koja nas bodri da pobedimo obmane i nesavršenosti niže prirode, ukazujući nam na naše Božansko poreklo. Božanski princip je nepobedivi besmrtni Duh koji iz tišine i mira vlada svojim životom.

Autor: Olga RezoOdnos Volje i Akcije nextVaš Komentar: