Predavanje 102.

DUHOVI PRIRODE - ELEMENTARNA BIĆAJoš jedna vrsta bića potpuno nevidljiva našim fizičkim čulima su Duhovi prirode. Njihovo fizičko telo je nevidljivo jer se sastoji od materije koja je jedan stepen gušća od naše vidljive materije. Naša čula su u stanju da opažaju samo izdefinisano, odeđeno usko polje stvarnosti.

Ispod fizičke materije postoje takođe svetovi materije koje ne možemo videti. Ono što vidimo je samo mali pojas između slojeva koji se protežu ispod i iznad nas. Davno nekada, ljudi su posedovali takvu moć viđenja, koja se vremenom izgubila. Vidovitost je jedini način da se zapaze drugi svetovi.

sirena

Patuljci, vile, viljenjaci, sirene, undine i njima slilčna bića se jednom rečju nazivaju Duhovi prirode, odnosno elementarna bića. To su energetska bića, i kao takva, ne manifestuju se na našoj fizičkoj ravni. Evoluciona linija kojoj pripadaju Duhovi prirode ne podudara se sa onom kojoj pripada čovek.

Njima treba prilaziti s ljubavlju i zahvalnošću. Nemaju nikakvog interesa da se bave intelektualnim teorijama, zato im nemojte prilaziti na taj način. Oni su spontani i neposredni. Njihova priroda je slična prirodi deteta. Fokus njihove svesnosti je emocionalni svet. Zbog toga oni izražavaju bol, tugu, radost, sreću i ostale svoje emocije na veoma neposredan, vidljiv, čak neki put, spektakularan način.

Ako im pristupite sa čistim srcem i osećanjima, vaša komunikacija sa Duhovima prirode biće uspešna. Dok vam je za uspešnu komunikaciju sa Anđelima potreban i neophodan kvalitet iskrenosti i istine.

Ima još razlika na primer, za Duhove prirode je veoma bitno naše fizičko telo, dok mu Anđeli ne pridaju toliko značaj. Zatim, svakom čoveku dodeljen je jedan individualni Anđeo Čuvar, dok Duhovi prirode nemaju tako jaku vezu sa čovekom.

Duhovi prirode mogu pomoći ljudima samo u slučaju ako ih ljudi ljubazno i s poštovanjem zamole. Ukoliko nisu pozvani, njihov ponos im neće dozvoliti da vam priđu. Ali jednom kada ih zamolite i zadobijete njihovo poverenje, Duhovi prirode će vas pratiti sa ponosom. Oni će se tog zadatka prihvatiti sa čašću i ljubavlju.

vila

Uvek se odnosite prema njima pristojno i sa poštovanjem, na primer, budite uljudni i obraćajte im se u trećem licu. Jasno izrazite svoju želju, šta je to što biste želeli da oni urade i u kojoj oblasti života vam je potrebna pomoć. Na primer, zamolite ih da vam prave društvo u kući jer od kako ste sami ne osećate se više prijatno. Zamolite ih još da se brinu oko par saksija sa cvećem kojima ne prija vaša emocija tuge. Iskažite im zahvalnost. Ljubazno im pokažite njihovo mesto za stolom i njihov kutak u kući. Vodite računa da ta mesta u buduće uvek budu slobodna. Pri povratku kući uvek ih ljubazno pozdravite. Sigurni budite da će oni posao, za koji su zamoljeni, obavljati zdušno i s ljubavlju.

Duhovi prirode imaju jaku energiju i obdareni su veoma korisnim umećima. Oni uspešno čiste mentalni i emocionalni smog u vašem domu, raspršuju loša osećanja, negativne misli i košmarne snove, da ne dođe do njihovog nakupljanja i stvaranja elementala u vašoj auri. Već stvoreni elementali su energetske tvorevine koje se hrane uvek iznova energijom iste ili slične emocije, na primer, zavisti. Kod elementala vlada pravilo prelivanja energije iz slabije tvorevine u jaču. Ako se nađete u društvu manje zavidne osobe od vas, vaš elemental će "pobediti," nahraniće se energijom slabijeg elementala. Vi ćete se osećati lošije jer ste ojačali svoj elemental. Ukoliko su rezerve energije u elementalu ogromne on narasta u horonzona sa kojim je mnogo teže izači na kraj. Duhovi prirode vide elementale i zato ih lako mogu neutralizovati i pretvoriti u korisnu energiju.

vila

Sa negativnom energijom potrebno je biti oprezan. Kada se ona pojavi prestanite reagovati na uzročnike njenog stvaranja. Normalizujte život i gajite kod sebe samo pozitivne emocije i plemenite misli.

Naš stav dok se šetamo kroz prirodu je veoma važan. Ako smo pozitivni i zadivljeni prirodnim lepotama i ako ih blagoslovimo, kao da proizvodimo nežan vetrić koji Duhovima prirode donosi miris radosti u život. Za Duhove prirode čovek je nalik Bogu, on je njihova veza sa Svetlom.

Zato uvek blagoslovite sve što vidite: prelepu dolinu, livadu punu cveća, veliku borovu šumu, brzu reku ili stenovite planine u daljini. Ne morate čak ni ići u prirodu da biste blagoslovili svet prirode. Dok hodate, blagosiljajte i samu zemlju pod nogama. Kada je Isus Hrist hodao Zemljom on je blagoslovio zemlju za svaki svoj korak i zemlja ga je radosno nosila. Korak koji napušta tlo ostavlja trag blagoslova za sobom, a druga noga se sa poverenjem predaje zemlji.

vila

Ako imate vrt ili baštu svakodnevno blagosiljajte biljke. Duhovi prirode će to prepoznati i pomoći će da one budu jake, zdrave i neobično velike. Voće povrće, cveće biće hranjeno enegijom ljubavi i uspevaće na najčudnijim, neplodnim mestima sa minimalno uslova.

U prošlosti su ljudi dobro znali kako da se povežu i usklade sa prirodom. Očekivali su dragocenu pomoć Duhova prirode jer nisu narušavali njen sklad i ravnotežu. Danas, ne razmišljamo o Duhovima prirode. Možemo ih naći samo u bajkama i mitologiji.

Potrebno je da postanemo svesni Duhova prirode kao i svetlosnih Duhova prirode višeg reda. Tada ćemo moći ponovo da privučemo njihovu pažnju. Svaka biljna vrsta ima svoga Duha, koji je Eteričko svetlosno biće. Ono vam može dati savet koji će pospešiti rast i snagu vaše biljke. Ljudi koji su ih kontaktirali svedoče o neslaganju i ogorčenju ovih Divnih Duhova zbog čovekovog bezobzirnog, bahatog i pohlepnog odnosa sa prirodom. Pri vrhu hijerarhije Duhova prirode nalaze se duhovi oblaka, kiše i biljaka.

Elementi

Vatra, vazduh, voda i zemlja su četiri osnovna elementa prirode. Oni svi zajedno idealno funkcionišu začinjeni određenom kvalitetom ljubavi, kao petim i neizbežnim elementom. Ta ljubav mora biti oslobođena ega i egoizma i sličiti više dečijoj bezuslovnoj, neposrednoj ljubavi.

Duhovi prirode su srž ova četiri elemenata. Duhove elementa:

vode nazivamo undinima,

vazduha nazivamo silfima,

zemlje nazivamo gnomima,

i vatre nazivamo salamanderima.

Svaki od četiri osnovna elementa prirode sadrži jedinstvenu vrstu eteričke supstance, od kojih su Duhovi prirode tog elementa kao i njihovi svetovi sačinjeni. Ova elementarna bića imaju oblik koji nalikuje ljudima, ali poseduju sposobnost voljnog menjanja svog izgleda, na primer, visine.

Duhove elementa vode predvode

Duhove elementa vazduha predvode

Duhove elementa zemlje predvode

Duhove elementa vatre predvode

Svi Duhovi prirode dobijaju instrukcije od Devasa. Oni prosečno žive od nekoliko stotina do hiljadu godina. Za razliku od čoveka, nisu besmrtni, jer se po završetku svog životnog ciklusa vraćaju nazad u okean Duha.

Elementarna bića nastaju kao rezultat anđeoskih misaonih formi oživljenih od strane Anđela. Sve što je u Univerzumu stvoreno, zapravo je stvoreno od Božanskih misli.

Autor: Olga RezoDuhovi elemenata, zemlje, vode, vatre i vazduha next

Vaš Komentar:


Komentari:

Vanja Simović


Predivno! ✨☀️🧚🥰🌈✨Puno hvala!🦄💙🦋