Predavanje 41.

POVEZANOST ENDOKRINOG SISTEMA I ČAKRI


Čakre su centri psihičke energije – svetlosne kuglice smeštene u nervnim spletovima i povezane sa žlezdama sa unutrašnjim lučenjem. Putem hormona ove žlezde regulišu proizvodnju svih hemijskih supstanci u telu. Ovi centri vladaju endokrinim sistemom i dovode sve bitne delove ljudskog mikrokosmosa u međusobnu vezu. Endokrini sistem kontroliše sedam glavnih oblasti fizičkog tela i odgovoran je za korektno funkcionisanje celog organizma, proizvodeći i fiziološke i psihološke efekte. U ovom ganglijskom sistemu mi imamo repliku, u minijaturnoj formi, sedmostruke konstitutivne prirode univerzuma i sredstvo izražavanja sedam velikih Zraka svetla koje utiču na evolutivni rast čoveka. Što se čovek više uspinje lestvicom evolucije, to su ovih sedam centara prošireniji i njihove vibracije intenzivnije. Naravno, važi i suprotno, što više čovek u evolutivnom smislu nazaduje, to ovi centri postaju sve uspavaniji i vraćaju se u latentno stanje.

U endokrinom sistemu nalazimo opipljivi izražaj aktivnosti eteričkog vitalnog tela i ovih sedam energetskih centara. Energetski centri ne vide se u fizičkom telu, ali su veoma blizu oblastima gde su locirane sedam glavnih žlezda sa unutrašnjim lučenjem, i svaki od sedam centara obezbeđuje energiju i život odgovarajućoj žlezdi, koja je zapravo njegova manifestacija na fizičkom planu.

Tako, kao što smo videli, iz ovih centara emituju se veoma važne vitalne snage, koje se dalje prenose kroz fizičko telo putem endokrinog sistema, koji uslovljava, kontroliše i određuje u velikoj meri životni izražaj inkarnirane individue. One su provodnici sila ličnosti – mentalnih i emocionalnih energija – i registrujući ih u sebi, pokreću fizičkog čoveka na akciju, bilo da je ona dobra, loša ili neutralna.

Ovi centri obično se opisuju kao točkovi i to zaista označava njihovu akciju – oni se okreću u krug. Za spiritualno razvijenog čoveka oni su više od toga, ti centri su poput vrtloga koji rotiraju velikom brzinom, i to u bojama sunčanog spektra. Njihova veličina je značajna. Ako su u dobrom stanju, ovi centri nose pozitivne, čiste, konstruktivne boje, predstavljajući boje sedam svetlosnih Zraka. Prvobitno, ovi su centri bili konveksnog oblika i predviđeni da zrače kvalitete sedam svetlosnih Zraka. Zbog degradacije rase oni su preokrenuli svoju funkciju. Postali su konkavni nabori eteričkog tela ispunjeni destruktivnim ljudskim vibracijama, i često se manifestuju kao koreni loših energija i nesklada.

Čakre u svom okretanju prate smer kazaljke na satu, i što je veća njihova brzina, to su manje osetljive na neskladne energije. Njihova prvobitna namena bila je da budu magnetni centri za privlačenje zračenja savršenog kvaliteta sedam Zraka svetla u svet individue. Skoro sve vrste bolesti najpre se manifestuju na misaonom i osećajnom nivou. Na primer, stres, koji se na misaonom nivou manifestuje kao pritisak i prekomerna napetost, spušta se na osećajni nivo kao opterećenje i stvara energetske blokade. Ako se ovaj proces nastavi, negativna energija će sići na fizički nivo, u oblast koja je prijemčivija za njih kao što su, na primer, niže locirane žlezde.

Rekli smo da čovek egzistira na više nivoa stvarnosti. Svakom nivou odgovara jedan energetski centar, a u fizičkom telu jedna žlezda. Kada potiskujemo osećanja, potiskujemo žlezdu, i njen rad preuzima žlezda sa nižeg nivoa, sa određenim osećanjem i kvalitetom tog nivoa. Ukoliko se i to osećanje potisne, blokira se i ta žlezda, a njenu funkciju preuzima žlezda sa još nižeg nivoa. Za potiskivanje osećanja plaćamo visoku cenu. Kvalitet i osećaj nivoa pinealne žlezde je ljubav i entuzijazam.

 • kvalitet i osećaj nivoa hipofize je bol
 • kvalitet i osećaj nivoa tiroidne žlezde je bes
 • kvalitet i osećaj nivoa timusa je strah
 • kvalitet i osećaj nivoa pankreasa je tuga
 • kvalitet i osećaj nivoa polnih žlezda je apatija
 • kvalitet i osećaj nivoa adrenalinskih žlezda je tupost, neosetljivost.

Ako posmatramo ponašanja ljudi, vidimo da se ona kreću od entuzijazma do tuposti i neosetljivosti, što se može kobno završiti ukoliko vremenski potraje duže.

U tom rasponu postoje još neke varijacije, međuraspoloženja koje su prikazane u sledećoj tabeli. Na primer, između entuzijazma i bola stoje konzervativizam, dosada, antagonizam.

Žlezda Varijacije raspoloženja Međuraspoloženje

 • pinealna žlezda entuzijazam, konzervativizam, dosada, antagonizam
 • hipofiza bol
 • tiroidna žlezda bes, bezosećajnost, skriveno neprijateljstvo
 • timus strah, saosećanje, ulagivanje
 • pankreas tuga
 • polne žlezde apatija
 • adrenalinske žlezde tupost, neosetljivost, smrt.

Kada stanje neke žlezde nije optimalno, treba uraditi terapiju odgovarajuće čakre. Samoisceljivanje na nivou čakri može otkloniti i energetske blokade nastale potiskivanjem emocija. Vogel* kristal je takodje efikasan u rešavanju ovih problema.

Br. Čakre - Žlezde -Deo tela

 • 7 Šahašrara Epifiza – pinealna žlezda - Gornji deo mozga, desno oko
 • 6 Adžna - Hipofiza - Mozak, levo oko, nos, uši
 • 5 Višuda- Tiroidna - Bronhijalna tuba, grlo, pluća
 • 4 Anahata - Timus - Srce, krv, cirkulacija krvi
 • 3 Manipura - Pankreas - Stomak, jetra, žučna kesa, nervni sistem
 • 2 Svadistana - Polne žlezde - Polni organi
 • 1 Muladara - Nadbubrežne žlezde, adrenalinske žlezde, kičma, bubrezi

Kristali su, kao što smo već kazali, nosioci svetlosti su kristali fizički aspekti Anđela. Polažu se direktno na mesta gde je čakra da pomognu buđenju čakre i samoisceljivanju organa, žlezda i svega što se nalazi u tom pojasu.

Vaš Komentar:


Komentari:

Robert
09-09-2020


Divno. Tako lako objasnjeno da svako razume. Voleo bi da ima vise ovakvih clanaka.

sunnyray
09-09-2020


Sajt sadrži 110 predavanja, pa ćete među njima možda naći još nešto što vam je interesantno.