Predavanje 34.

Fizičko Telo 1- Instrument za Čulne Utiske i PercepcijuBog se ispoljava kroz minijaturni univerzum naših tela i zato ga možemo osetiti i doživeti. Duh i materija su nerazdvojivi, oni su jedno u svakom aspektu univerzuma. Telo je naš vidljivi Duh.

Fizičko telo se i dalje usavršava posredstvom Božanskih sila u Solarnom sistemu. Ono je instrument preko koga se naš Duh manifestuje na fizičkom planu. Božansko u nama, može da utiče na stvari i fenomene na fizičkom planu i stvara promene u njima pomoću čulnih organa i organa akcije fizičkog tela. Sedam čulnih organa postepeno razvijamo kroz evoluciju, kao instrumente za sticanje novih znanja o fizičkom planu, a za stvaranje promena Duši služe organi akcije.

Za uspešan duhovni razvoj, od izuzetne važnosti je kakvi su nam temelji. Samo na jakim i zdravim temeljima moguće je graditi duhovni napredak. Dobar temelj predstavlja dobro psihofizičko zdravlje. Da bi sačuvali svoje zdravlje, treba da prožmemo Božanskom harmonijom sebe i svoju okolinu. U tom nastojanju razvijaćemo nove navike, učiti da očuvamo svoje zdravlje i pozitivno utičemo na dalji tok svog života. Treba imati na umu da se dobre navike stiču polako, a gube odjedanput. Stalno usavršavanje i ulaganje vremena da bi se to postiglo, iziskuje napor i trud, jer zdravlje ne zavisi od toga šta drugi rade za nas, već od toga šta smo mi sami voljni da uradimo za sebe. Telu je potrebna čistoća, toplota, svetlost, kiseonik, prana, pozitivne misli i osećanja. Prvenstveno mu je potrebno da nauči da čuje Božiju reč i izvršava Slatku Volju Božiju.

Fizičko telo je telo svesnog nivoa, prima i predaje informacije putem sedam čula. Od njihove razvijenosti zavisi kako vidimo spoljni svet.

Fizičko telo možemo shvatiti kao kuću a čula kao prozorčiće kroz koje upoznajemo svet. Čovek posredstvom čulnih organa postaje svestan predmeta, njihovih oblika, odnosa među njima, promena u njihovom svetu i svom organizmu. Percepcija zavisi od subjektivnih iskustava i stavova..... Postoji poseban put ka mozgu za svaku vrstu čulnih organa. Za svako čulno svojstvo: vidno, slušno, mirisno, gustativno i svojstvo čula dodira postoji različit put. Mozak je u stanju da odredi razliku između neke svetlosti ili nekog zvuka na osnovu nervnih impulsa koje prima.

Autor: Olga Rezo

Fizičko Telo - 2 next

Vaš Komentar:


Komentari:

anonymous:
05-12-2018


Veoma sam sretna sto sam naisla na ove spoznsaje odnosno vase stranice.
Nisam vam poslala email adresu Jer moram provjerit Stalno mi pise da je neispravno
VALDA SAM U ZADNJE VRIJEME ZABORVNA