Predavanje 26.

Gautama Buda i Njegovo Prosvetljenje

Sedam godina je Gautama Buda uzdizao Svoju svesnost, svakoga minuta, svakoga dana --- Najpre je prošao kroz velove svojih sopstvenih misli i osećanja, bolan proces sam po sebi, i onda kroz jednu usmerenost svoje koncentrisane Ljubavi, gore-gore-višlje, višlje kroz sloj i kroz sledeći sloj od ljudskih tvorevina.

Kada se Njegova svesnost podigla sa nižih i materijalnijih oblasti atmosfere, koja je bila ispunjena smradom i otpadom ljudskog mišljenja, došao je u oblast većeg svetla gde borave čistije duše. Mnogi tragaoci za Istinom sa manjom željom za duhovnim napredovanjem su boravili na ovoj ravni, osećajući da su postigli svoj cilj --- Oni su nakon povratka pričali o Raju sa ulicama od zlata i Kerubimskim i Nebeskim Horovima --- za njih je to bio vrhunac. Oni su bili iskreni, govorili su Istinu, ali za Budu to nije bilo dovoljno!

Napred i nagore u tom individualnom tihom hodočašću, živeći u srcu šume, zaštićen od strane nevidljive Prisutnosti Samog Boga, Buda je podizao Svoju svesnost sve višlje i više i došao je u oblast Hramova i Bića koja su zaslužila pravo da žive u svojim Višim mentalnim telima za vreme noćnog sna. Budi ni to nije bilo dovoljno ---

Na povratku iz tog Sveta oni su saopštavali svoje utiske. Dragocenu Istinu su prenosili na svoje mnogobrojne sledbenike. To je za njih bio vrhunacje i to je za nih bilo dobro jer je to bilo sve što je njihova svesnost mogla da apsorbuje u tom trenutku. Za Budu ne, On je išao dalje i višlje sve dok nije došao do Božanskog Sveta gde su ideje i misli samoga Boga pulsirale u eteru.

Ovde je takođe nekoliko jakih sinova i kćeri čovečijih stajalo i svedočilo savršenstvo Sveta Ideja. Pri povratku su bili ispunjeni entuzijazmom i vatrom govorivši u zanosu da su našli Istinu. Privukli su svojom nadahnutom besedom punom žara mnogo sledbenika među muškarcima i ženama Zemlje koji su slavili i radovali se sa njima. Ljubljeni Buda je opet rekao, Ne! to nije ono konačno!

Na kraju Buda je stigao u Srce Ljubavi u Veliku Pristunost Oca-Majke Boga, i smestivši Svoju glavu na rame Boga, On je svedočio da je Ljubav sve ---. Kada se Buda vratio, nije ništa govorio, nije bilo potrebno da kaže Ja sam postigao To i to... jer je On sam postao Ljubav ---

Autor: Olga Rezo

Vaš Komentar: