Predavanje 119.


Preporađanje II - Isceliteljski aspekti

rebirthing

Preporađanje (Rebirhting) ili svesno povezano disanje je izvanredno jednostavna i efikasna tehnika koja se zasniva na osnovnoj prirodnoj funckiji života – disanju. Poznato je da je disanje i njegovo regulisanje osnova većine sistema samorazvoja jer podstiče koncentraciju uma, ali ovde ono predstavlja i sistem izlečenja - psihičkog i fizičkog. Ljudi često nisu svesni elementarne snage skrivene u dahu i njegovom ritmu, u udisaju i izdisaju. U ravnomernom i kontinuiranom disanju krije se rešenje mnogih problema koji muče savremenog čoveka.

Ne samo da su drevne civilizacije istoka još pre mnogo hiljada godina shvatile značaj koji dah ima kao energetska osnova čovekovog mikrokosmosa, već su takođe sa puno metodičnosti i znanja razvile čitave sisteme praktičnog duhovnog usavršavanja koje svoju okosnicu imaju u dahu i procesu disanja.

Medij daha je čudesan instrument. Dah je nosilac duha u utelotvorenje. Bez daha nema nezavisnog utelotvorenog života. Kod fetusa, naravno, postoji utelotvorenje ali ono nije nezavisno. Zapravo, inkarnacija ili utelotvorenje kao nezavisna trodimenzionalna svesnost počinje prvih udahom.

Ako pogledamo na trenutak poreklo latinskog naziva za dah ili disanje, ono leži u rečima "in spiritus" što znači Bog u nama, Duh u nama. Odatle dolazi i reč inspiracija, ispunjenost duhom. U izvesnom smislu, svaki pojedinačni dah unosi duhovnu substancu u naše telo. Prvi dah je izuzetno značajan jer se njime ostvaruje veza između svesnosti i materije. Poslednjim dahom ova se veza raskida. Sve između ta dva događaja je naš život.

Preporađanje kao tehnika disanja svoje poreklo ima u istočnjačkom sistemu disanja, tzv. pranajame i u jednoj specijalnoj joga tehnici, tzv. Krija jogi. Ove spritualne prakse ritmičkom disanju pridaju veoma veliku važnost. One podučavaju da je kontrola disanja isto što i samokontrola a da je vladanje dahom isto što i vladanje sobom.

Prema istočnjačkoj tradiciji, Univerzum je satkan od prane ili kosmičke energije. Drugim rečima "prana" je sinonim za energiju, dok "jama" predstavlja kontrolu te energije. Najupadljivije ispoljavanje prane u ljudskom telu je u tome što nas primorava da dišemo. Najveću količinu energije čovek prima disanjem i preko kože. Međutim, prana je prisutna i svuda oko nas: dobijamo je takođe konzumiranjem hrane, vode ili u obliku svetlosne energije Sunca. Praktikovanjem pranajame upoznajemo tokove sopstvenih energija, a energiju možemo svesno usmeravati u određene delove tela. Pranajama je korak u pravcu razvoja unutrašnjih kvaliteta našeg bića. U osnovi svaka pranajama se sastoji od tri faze, udaha, izdaha, i zadržavanja vazduha. U zavisnosti od tipa pranajame intenzitet i vreme trajanja ovih faza može biti različit. Ipak preporađanje se razlikuje od ovih tehnika u tome što je prilagođeno zapadnom čoveku i savremenom tempu života. Danas je veoma teško, ako ne i nemoguće, izolovati se od okoline i praktikovati određene vežbe godinama.

Zapravo, preporađanje je nova vrsta pranajame, prilagođena savremenom tempu života. Disanje u preporađanju razlikuje se od disanja u standardnoj pranajami, kako po svom intenzitetu tako i po ritmu i načinu. Ako je praktikovanjem pranajame moguće akumilirati povećanu količine prane - suptilne vitalne energije eteričkog tela, to za preporađanje važi u mnogostrukom obimu. Preporađanje ne uključuje zadržavanje daha niti nakon udisaja niti nakon izdisaja što je kod pranajama najčešće slučaj. Sa druge strane preporađanje nije niti hiperventilacija kako se ponekad pogrešno smatra i osećaj straha može da se javi samo kao posledica nepravilne tehnike disanja. Dah, energija i osećanja su povezani. Kada energija, putem disanja, počne da se oslobađa, osećanja koja su bila zadržavana takođe počinju da isplivavaju na površinu. Tako počinje proces telesnog i duhovnog čišćenja.Uloga Instruktora rebirthing