Predavanje 88.

Kabala - Predavanje 2Znanje kabale je moćno. Kroz vekove ezoteristi svih naroda su po ugledanju na jevrejsku kabalu stvarali svoje sisteme kabale. Najstariji i osnovni tekst kabale je Sefer Jetsirah, tzv. Knjiga formiranja. Postoji verovanje da jevrejski misticizam potiče još od vremena Avrama i da se znanje Sefer Jetsirah-a prenosilo usmenim putem sa kolena na koleno.

Rabi Akibi u 10. veku izneo je na svetlo dana prvu kratku knjigu, pisani dokument Sefer Jetsirah – Knjigu formiranja. Sefer Jetsirah – Knjiga formiranja opisuje osnovnu strukturu kabale, zatim stvaranje univerzuma kroz 22 skrivene staze, 10 sefirota, 22 hebrejska slova alef-bet-a.

U Francuskoj nastala je Knjiga Iluminacija - Bahir u 11. veku n.e.. U Španiji nešto kasnije praktikovao se Zohar. Proterivanje Jevreja iz Španije 1492. doprinelo je da se klasična kabala raširi po celoj Evropi. Aronom Ben Samuel stvorio je nemačku kabalu po ugledanju na Merkabah, naglašavajući magijske reči.

Uopšte rečeno, zapadna kabala je ustvari hrisćanska kabala sa dodacima kao što su alhemija, tarot, magijske reči, astrologija, numerologija, notarikon, temurah, itd, jer mogućnost dodavanja novih aspekata u kabali je laka i neograničena. Zajedničko za sve kabale je želja za mističnim iskustvom ponovnog sjedinjenja sa Bogom. Meditacija, molitva, molitva za druge, mantra, post i ispravno življenje su način za postizanje tog cilja.

Kabala je ključ ka kontroli suptilnih snaga u postizanju istinskog mističnog iskustva u smislu jedinstva. Transcendentalno iskustvo leži iza granica racionalnog čak i iracionalnog uma. Božansko je još više na lestvici duhovnog postignuća. Svoje iskustvo ispričati drugima je teško izvodljivo. To iskustvo se može preneti samo Božanskim sredstvima komunikacije koja leže iznad ili iza drveta života, zato su viši sefiroti slabo pojmljivi.

drvo zivota

Drvo života se izražava kroz sefirote u 4 sveta:

Atcilut- arhetipski, Božanski svet, svet emanacije, područje zračenja
Beriah- kreativni svet, svet Arhanđela, područje stvaranja
Jetsirah- formativni svet, svet Anđela, područje oblikovanja
Azijah- manifestovani svet, svet čakri i nadija, fizičko područje

Iza Ketera u svetu Atciluta nalaze se tri reda negativnog postojanja: ništa, beskonačno ništa i beskonačna svetlost. Velovi sadrže i skrivaju nemanifestovane aspekte sefirota, one koje ljudski um teško može da pojmi. Keter je nastao koncentracijom beskonačne svetlosti. On je prva saznatljiva tačka manifestacije. Atcilut pa i Berijah su iza ljudskog poimanja. Njihova struktura se naslućuje kroz izraz sefirota u nižim svetovima. Svet Jetsiraha i Azijaha su nesto bliži za razumevanje.

drvo zivota

Drvo života opisuje silazak Božanskog u manifestovani svet. Drvo života sadrži tri stuba na kojima je postavljeno 10 sefirota. Leva strana drveta života - stub strogosti odgovara levoj strani mozga, Pingala. Desna strana drveta života - stub milosti preferira desnoj strani mozga, Ida. Kičmena moždina odgovara srednjem stubu drveta života - stubu ravnoteže, šušumni kanal. Drvo života je spiritualnije u svom gornjem delu. 22 staze koje sadrže 22 slova herbejskog alfabeta povezuju 10 sefirota. Svaki sefirot ima svoj broj i značenje.

Sefirot br.1 Keter je Misao,
Sefirot br. 2 Čohmah je Mudrost,
Sefirot br. 3 Binah - razumevanje,
Sefirot br. 4 Česed - milost,
Sefirot br.5 Gevurah - moć,
Sefirot br. 6 Tifaret - slava,
Sefirot br. 7 Necač - pobeda,
Sefirot br. 8 Hod - poistovećivanje sa Bogom,
Sefirot br. 9 Jesod - temelj i
Sefirot br. 10 Malkut - kraljevstvo.

Sefirot Daat - znanje nema broj, nalazi se u ponoru između Čohmaha - Binaha i Česeda - Gevuraha.

kabala

Svaka staza povezuje 2 sefirota. Staze drveta života predstavljaju naše kretanje iz jednog stanja u drugo. Staze su naši subjektivni doživljaji. U Kabali značajno mesto među stazama zauzimaju staze koje imaju tzv. majčinska slova, to su 3 horizontalne ravni na drvetu života: SHIN povezuje Čohmah i Binah, to je Ravan Vatre, i povezan je sa desnim stubom drveta života - glava. Ravan Vatre vlada svetlom na nebesima, sto uključuje konstelacije planeta i zvezda. ALEF povezuje Česed i Gevurah, to je Ravan Vazduha, povezan je sa centralnim stubom drveta života - pluća. Ravan Vazduha kontroliše kišu. MEM povezuje Necač sa Hodom, to je Ravan Vode, povezan je sa levim stubom drveta života - stomak. Ravan Vode je izvor godišnjih doba na svetu. Kako Zemlja rotira oko Sunca, vode Zemlje se menjaju.

slika kabala

Svakoj stazi odgovara jedna velika arkana, ključ ili tajna. Arkane predstavljaju kosmičke elemente, svaka od njih je mali svemir za sebe. Za razumevenje arkana je potrebna mentalna sposobnost koja je kadra da istovremeno razlikuje i poistovećuje naizgled nespojive koncepte. Nespojivost postoji samo u glavi onog koji je zamišlja. Kad se ovo shvati, postaje moguća inicijacija. Tada um sam sebe nadmašuje pomoću izmirenja suprotnosti.

kabala

Istinski smisao tarot karata je spoznaja univerzuma, svaka karta tarota je ključ nevidljivog sveta. Tarot karata ima ukupno 78, i to: 22 velike arkane koje su sastavni deo staza drveta života, zatim 40 malih arkana koje predstavljaju četiri elementa raspoređena u sefirote i 16 dvorskih karata, koje takođe prirpadaju sefirotima. Sefirot, emanacija ili sfera je simbol objektivnog stanja. Sefirot je broj. Brojevi su primitivni oblici arhetipova. Oni su posrednici između ljudi i viših slojeva, viših svetova. Broj je naziv za tajni zakon. Simbol je tehnička pomoć. Simbol je intuitivna ideja. Simbol pretvara psihičku energiju nižeg u više oblike. Znamo da logika ego svesti ne dopire do podsvesti, do nesvesnog. Simbolička slika može imati poznate elemente ali iza celine stoji skriveno, nešto što ne možemo protumačiti. To nešto je suprotno značenje. To je tajna. Nesvesni deo naše ličnosti razume simbole. Simbolom se najbolje izražava tek naslućeni nesvesni sadržaj. Simbolički proces je nesvestan. Doživljava se u slikama, tj. poruke dobijamo u obliku slika. Bez simbola ne možemo stupiti u vezu sa nesvesnim. Može se reći da je simbol srednji put na kome se suprotnosti sjedinjuju za nova kretanja.

Gradivo koje sledi raspoređeno je u više lekcija. Lekcije su sažete, jasne, sa dragocenim podacima i poentom na praktičnom radu.

Autor: Olga Rezo

<< Kabala — Predavanje 1Komentari:

Riši :
03-11-2017


Izuzetno dopao mi se vaš članak. Gdje mogu naći Vašaa predavanja? Topli pozdrav

sunnyray :
03-11-2017


Hvala puno na interesovanju. Gospođa Olga trenutno ne drži predavanja i jedina mogućnost je pratiti je preko interneta ili preko njenih knijga. Puno pozdrava.

Vaš Komentar: