Predavanje 67.

Koncentracija i kanalisanje životne energijeDržanje pažnje je jedan od ključnih faktora u duhovnom razvoju...

Kada imamo postojan tok pažnje, povezani smo sa beskrajnim rezervoarom moći. Trenutak inspiracije je trenutak momentalne povezanosti sa izvorom znanja, moći i energije kroz tubu svetla - Sunčevu Zraku. Inspiracija se javlja kad se ne nadamo, u trenucima spokoja, relaksacije i duševnog mira.

Koncentracija je moć držanja pažnje na kretanju unutar ograničenog uskog kruga koji važi kao žarište svesti. Sâmo to kretanje obezbeđuje da se održi pažnja. Usmeravanje uma na ono što moramo uraditi u našem svakodnevnom životu, uči nas da mu posvetimo dovoljno pažnje i kontrolišemo njegovu tendenciju za lutanjem. Povećanjem intenziteta koncentracije um postaje tako koncentrisan da posmatrajući bilo koji predmet ili problem, potpuno zaboravi na sebe i svoju okolinu. Što je veći stepen koncentracije, to je bolji kvalitet rada.

Stepen koncentracije predstavlja test kojim možemo meriti našu spremnost za meditaciju i bavljenje duhovnim radom.

Autor: Olga Rezo

Umetnost Meditacije art of meditation

Vaš Komentar: