Predavanje 116.

PREOBRAŽAVAJUĆA LJUBIČASTA VATRA -II

Ljubičasta zraka je sedma zraka. Dolazi iz Božanske bele svetlosti kao i ostalih šest zraka svetla, odnosno plamenova. Pošto Božanska energija nije stvorena, ona ne može biti uništena. Ona može biti samo preobražena u neku drugu energiju. Ljubičasti plamen skida sa atoma i molekula prekrivač ljudske nesavršenosti i obnavlja Božansko savršenstvo Duše i njenu Celovitost.

Ljubičasta Vatra deluje na nagomilanu karmu na podsvesnom nivou. Čestice nečistoće iz svih inkarnacija mogu se nataložiti oko jezgre atoma i elektrona kao beton. Posledice toga su na primer mentalni otpor, očvrslo srce, nedostatak osećajnosti za druge itd. Ta gusta masa sprečava Dušu da primi darove Duha Svetoga. Ogromni prostor između atoma i vatrene jezgre i između elektrona je posvećeni prostor za boravište Duha Svetoga. To je suština Boga.

Ljudi stalno koriste ovu vitalnu esencu i tako nastaje zgrušavanje utiskivanjem impresija našeg uma i srca. Znači, popunjavamo taj prostor astralnim lepakom koji blokira protok svetla od Boga ka čoveku - zato elektroni usporavaju svoju igru i ne mogu da prođu. To smo radili hiljadama godina. Atomi svesnosti su postali veoma zagađeni. Fizičko zagađenje na Zemlji je samo posledica mentalnog i emocionalnog zagađenja.

Da bi rešili problem zagađenja treba da povratimo prirodan tok energije Svetog Duha i otklonimo nagomilane nečistoće uz pomoć ubrzavajuće energije Ljubičaste Vatre. To je nova nauka koja se bavi duhovnom ekologijom i razvojem duhovne inteligencije.

Bog nas voli. Plamen Boga grli i obavija svaki atom u našem telu pojedinačno. Polarnost se ispoljava između bele vatrene ljuske atoma (budući da je materija negativnog pola) i belog vatrenog jezgra Ljubičastog plamena koje je pozitivnog pola. Dualna akcija Svete Vatre u centru atoma uspostavlja polje sile koje istiskuje nagomilane nečistoće između elektrona. Čim se polje između elektrona oslobodi, oni ubrzavaju kretanje u svojim orbitama i uz pomoć centrifugalne sile bivaju privučeni u ljubičastu vatru. U kontaktu sa suštinom Svetog Ljubičastog Plamena slobode energija nečistoće se preobražava u prirodnu čistoću.

Ljubičasta Vatra je kvalitet milosti koja kao nežna kiša pada sa neba. Davanje i primanje obezbeđuju stalnost toka. Blagosloven je onaj koji daje i onaj koji prima. Tok je interakcija energija Boga i čoveka. Tok je povratak Izvoru energije tako da Izvor može da oslobodi još više energije. Ceo Kosmos duguje postojanje tom toku. Kada se zaustavi tok nastaje bolest, smrt, dezintegracija.

Ljubičasti Plamen donosi osećanje ljubavi, sreće, svetlosti i nade u bolje sutra. Svaki dan u nedelji predstavlja izliv jedne Zrake, izgrađujuće snage Sunca i posvećen je jednoj od sedam Zraka Svetla koje izgrađuju ljudsko telo na putu "Mosta ka Slobodi".

Nisam slučajno stavila naslov svojoj knjizi "Ja Sam Onaj Što Jest". Jednostavnije za ponavljanje Imena Boga je izgovarati mantru "Ja Jesam Koji Jesam". To je ujedno ključ za energiju. Svaki put kad upotrebite Ja Jesam, vi kažete Bog je u meni. To je afirmacija vašeg Istinskog Ja. To oslobađa vatru vašeg srca da ispuni te Božanski plan. To je više od moći pozitivnog mišljenja. To je alhemija Svete Vatre.

Ja Jesam biće Ljubičaste Vatre.
Ja Jesam čistoća koju Bog želi.

Postanite biće Ljubičaste Vatre. To će osloboditi energiju Akvarijanskog doba u vama i doneti potpunu kreativnost Svetog Duha, osloboditi ljubav, svesnost i lakoću odnosa sa ljudima.

Autor: Olga Rezo