Subotom se očituje sedma Zraka koja predstavlja ljubičasti plamen. Ljubičasta Zraka unosi u naš mikrokosmos svetlosnu energiju božanskih kvaliteta ljubavi, milosrđa, saučešća, preobrazbe i slobode.

Meditacija za subotu

"Nežno ljubljena prisutnosti Božija, ja jesam u sebi. Sada sam obnovljena. Ja jesam u majestetičnom primarnom životu koji sam dobila od mog Oca. Za dosadašnju zloupotrebu života, dozivam zakon praštanja. Prihvatam svemoguće delovanje pretvarajuće ljubičaste vatre za sada i zauvek! Plamene, plamti visoko sada, plamti kroz moju magičnu tubu svetla, kroz moj "obruč od neprekoračive vatre". U njemu imam darove božanskog života neiskvarene i čiste.

Sada sam ono što je Bog hteo i hoće, moje lično Sveto Hristovo sebe u akciji. Ja jesam Hristova svest, koja se sada objavljuje i večno podržava. Ljubljena prisutnosti Božija, zapečati me u stub ljubičaste vatre koja sva ljudska stvaranja u meni i oko mene preobražava u savršenstvo, kao i sve što dolazi meni po oslobađanje. Ja jesam sasvim uzašla i slobodna!

Gde god se nalazi žarište Svete vatre ili jedna životna struja koja zna nešto o ljubičastoj Vatri, energija ima priloku da bude izbavljena i vraćena u prvobitni univerzalni uzrok.

O kakve li radosti, kretati se u svemiru i oslobađati, ljubiti i doprinositi u vedrom majstorstvu vlastite božanstvenosti. AMIN."

Audio:


Napomena: Tekst meditacije je skraćen.

Umetnost Meditacije