Predavanje 115.


PREOBRAŽAVAJUĆA LJUBIČASTA VATRA


Kada meditiramo ulazimo u dublje slojeve našeg bića i stičemo saznanje da Bog živi unutar nas kao energija, svetlo, svesnost. Gospod je tako blizu a još uvek tako daleko. Samo meditativno čisto belo usijanje ljubavi našeg srca može da razvije atom sopstva, oslobodi Božansku energiju i pokrene Sedam Zraka Svetla u našem biću. To je karakteristično za Akvarijansku eru mira i prosvetljenja.

Ciklus Božanske samosvesnosti se kreće kroz period od 2000 godina tako da iz ere Riba smo ušli u eru Vodolije. U svakom 2000 godišnjem ciklusu postoji Zora Velikog Svetla. Akvarijanska era razume energije, savršenu polarnost muškog i ženskog principa, Univerzalnog Duha (Nebo) i materije (Zemlje) Oca i Majke Boga, zatim Sina i Duha Svetoga. Sve to zajedno nam daje podsticaj, energiju i kontrolu kreativnog toka.

Duh Sveti je velika sila, On je intenzivna ljubav. Silazak Duha Svetoga nas dovodi do preobražaja u ono što mi stvarno jesmo, u naše istinsko ja. Akvarijanski učitelji nas danas iniciraju na putu oslobođenja duše putem Svete Ljubičaste Vatre Duha Svetoga.

Ljubičasta vatra nosi kvalitet slobode. Ljudi koji su oslobođeni imaju u svojoj auri vibrirajuću ljubičastu vatru. Ljubičasta vatra predstavlja i energiju ljubavi, milosrđa, milosti i praštanja. Energija Duha Svetoga putem Ljubičaste vatre preobražava i poništava sve što je senka u našem biću: kao na primer psihološke probleme, emocionalne zadrške, zapise prošlosti itd. Ne moramo više da se vraćamo u prošlost uz pomoć regresije i hipnoze – alhemija Ljubičastog plamena sve rešava na najpovoljniji način za svako ljudsko biće i u meri koja ne može nikom naškoditi.

U dobu Vodolije ovaj sveti plamen nije više rezervisan samo za privilegovan broj iniciranih tajnih društava i škola misterije. Ljubičasta Zraka Svetla danas je dostupna za sve ljude.

Alhemičari su znali da utroše čitave svoje živote da bi otkrili način preobražaja animalne prirode u najvišu Božansku prirodu. Preobražaj je duhovni proces koji podiže Dušu u stanje Jedinstva sa Božanskim.

Ljubičasta Sveta Vatra prodire i u najtananija mala mesta našeg uma i memorije i uz zaglušujući prasak počisti vekovnu prašinu sa stranica podsvesnih zapisa naših inkarnacija na Zemlji. Slovo po slovo, crtu po crtu, liniju po liniju ovaj prosvetljeni inteligentni plamen vođen umom Božjim oslobađa energije naših prošlih grešaka i zloupotrebe Svete Vatre.

U plamenu vatre Anđeo Gospodnji se javio i Mojsiju (što simbolički predstavlja kontakt Duše sa svojom sopstvenom višom svesnošću) a Isus je rekao : Došao sam da donesem vatru, jer vatri predajemo svoju tamu, a od nje primamo svetlo (nadprirodno svetlo).

Autor: Olga Rezo