Predavanje 22.

Umetnost Meditacije - 2

meditacija


Sklad uma, srca i volje vodi ka svesti Jedinstva. Kad naučimo kako da budemo nezaokupljeni, naći ćemo se izvan mentala, izvan ograničenja i oslobođeni u svesti Jedinstva. Um želi posao. Ako mu damo posao, cilj, on postoji i mi smo zauzeti. On ne može da postoji bez posla. Um nas nikada ne ostavlja pod vedrim nebom, bez oblaka. On drži naše oči zamračene, pune prašine od želja, sećanja, misli, asocijacija i imaginacija da ne bismo mogli videti stvarnost takvu kakva jeste. Uvek smo negde drugde, a ne ovde i sada. Biti ovde i sada znači biti nezauzet, biti u sadašnjosti. Um može biti zauzet samo u prošlosti i budućnosti. Sadašnjost uništava ego. Sadašnjost nas ostavlja otvorenim, na raspolaganju, receptivnim, ranjivim, ekstatičnim ali ne zauzetim.

Kad god smo ovde, Bog jeste, jer ovde i sada naš mental ne postoji, on se rastapa, nestaje na trećem nivou Uma, na Psihičkom planu Besmrtnog Trojstva. Um može da postoji samo sa nepostojećim. Pošto je sam um nestvaran, brani se nestvarnim. Um je van tela. Postoje dve stvari koje su najnestvarnije na svetu: prošlost koje više nema i budućnost koja još nije. Između ovo dvoje je mali interval. On je tako mali, da sve dok nismo apsolutno budni i pažljivi, sigurno ćemo ga izgubiti. To su vrata do istine, do realnosti. To je sposobnost apstrahovanja, napuštanja površinskih oblasti uma i zaranjanja u dubine Besmrtnog Trojstva.

Da bismo prevazišli mental, da bi svest mogla raditi izvan njegovog dosega, potrebno je steći sposobnost usredsređivanja uma na određenu ideju; ne dozvoliti mu da se kreće unutar naviknute sfere već jednostavno ući dublje u ideju. Kad smo stekli sposobnost da to činimo duže vreme, da duže držimo um usredsređen na jednu ideju, bez kolebanja i da spoljni utisci ne utiču na nju, onda smo spremni na sledeći važan korak, da odbacimo tu ideju iz uma, da nam um ostane prazan, a da se i dalje koncentrišemo i budemo budni bez ičega u žarištu svesti.

Tada svest umakne iz mentalnog tela i ulazi na više planove stičući direktno znanje o svojoj prirodi, besmrtnosti, Božanskom životu, Slatkoj Volji Božijoj, shvatajući život kakav on stvarno jeste - ulazi u Izvor Jedinstva. Posle ovog događaja, više nikada nećemo biti isti kao pre. Kad se spustimo natrag u oblast mentala, sva ograničenja nižih planova će biti tu, ali stečeno iskustvo utiče da stvari vidimo u novom svetlu realnosti koju smo doživeli. Iza ovoga tek slede dublja prosvetljenja.

Meditacija je četvorostruki put čistoće: čista molitva, čista svetlost, čista energija i čista ljubav. Božanski miris i sjaj zrače iz ljudi koji borave u beskonačnom. Meditacija nas dalje vodi prema višoj Duhovnosti i Spiritualnosti.

Autor: Olga Rezo

Vaš Komentar: