Meditacije

sunceva zraka

Svaki dan u nedelji predstavlja izliv jedne zrake, izgrađujuće snage Sunca i posvećen je jednoj od Sedam Zraka Svetla koje izgrađuju ljudsko telo na putu "Mosta ka Slobodi".

Audio zapis audio zapis