radionica simboli

Rad sa simbolima

Radionica obuhvata jednostavan metod razvoja držanja pažnje, koncentracije, vizuelizacije i imaginacije uz pomoć tatvičkih simbola. Tatvički simboli su svesni simboli koji povezuju energetske tačke sa odgovarajućim nesvesnim ili arhetipskim simbolima. Uz opuštanje i primenu simbola, postepeno se diže kundalini snaga koja oslobađa energiju vezanu psihičkim ožiljcima.

Um je izvan tela, mada često pogrešno mislimo da je smešten negde unutar mozga. Fizički mozak je samo instrument uma, ali nije on sam um. Celo fizičko telo je unutar uma. Kad vizueliziramo, mi gledamo slike projektovane kao da su na unutrašnjoj površini ovojnice aurijskog jajeta koje nas obavija. Kad učimo vizuelizaciju, razvijamo treniranu imaginaciju. Imaginacija je peta dimenzija našeg univerzuma. Živimo u trodimenzionalnom svetu i znamo da je četvrta dimenzija vreme. Peta dimenzija na izvestan način sadrži i prostor i vreme. Svesnost je veća od tela, telo je samo instrument disciplinovanog uma. Poznato je da je cilj života postati svestan. Evolucija života je razvoj svesnosti. Ako posmatramo razvoj svesnosti primetićemo da je svesnost uvek orijentisana na nešto drugo, neku drugu stvar ili objekat, i da u tom trenutku ne pamti sebe. Svesnost možemo razviti samo u dimenziji gde nema objekata, gde ostaje samo svesnost. To je put ka čistoj svesnosti.

Kad ste svesni nečega onda niste svesni da ste svesni. Vaša svesnost postaje usredsređena na nešto i vaša pažnja je odlutala od samog izvora svesnosti. Odvajkada se traži način koji omogućava i koji nas uvodi u dvostruko usmerenu svesnost, istovremenu svesnost i objekta i subjekta. Subjekat se ne sme izgubiti, ne sme biti zaboravljen kad se usredsredimo na objekat. Tada se svest širi, uvećava moć pamćenja, moć držanja pažnje, koncentracije i vizelizacije a to sve omogućava umu da pravi slike. Tada počinjemo gledati očima uma.

Simboli pomoću kojih radimo su geometrijski dizajn. Pomažu svesnom umu da probudi i uveća sposobnost pravljenja slika. Simboli imaju moć ponavljanja. Napravljeni su u astralnim bojama. Vrlo su jednostavni i bliski umu i omogućavaju život slikama unutrašnjeg sveta. Pojava slika ima i psihički efekat zbog uvođenja fizičkih boja na astralnu ravan. Simboli povezuju energetske centre i rasvešćuju njihove arhetipske slike. Omogućavaju lako ulaženje u petu dimenziju univerzuma, u dimenziju prostora i vremena. Donose korist, manju, veću ili ogromnu, zavisno od pojedinca. Ni na koji način nisu štetni.

Cd Simboli Cd Simboli 2

ŽELIM DA NARUČIM CD