Predavanje 104.

Kako i Zašto Praktikovati Pratjaharu


U ovom predavanju, podeliću sa vama jednu praktičnu vežbu koja može i treda da se radi svakodnevno. Ova vežba može biti od neprocenjivog značaja za vašu spiritualnu praksu. Kada biste znali koliko vam može doneti duhovne i fizičke koristi ne biste propustili niti jedan dan bez nje do kraja svog života.

Ova se vežba zove Pratjahara.

Uprkos čudnom imenu, Pratjahara je veoma jednostavna praktična vežba. Opisaćemo je za par minuta, ali pre toga želeli bismo da podelimo sa vama par stvari.

Prvo, nećemo ići previše u terminologiju. Razlog je taj što se radi o nečemu veoma lakim za naučiti i veoma vrednim za znati, pa nema potrebe komplikovati stvari više nego što je to potrebno.

Zbog svoje jednostavnosti i uprkos njene dugoročne korisnosti, možda ćete doći u iskušenje da ovu vežbu proglasite kao nebitnom.

Nemojte.

Svrha pratjahare je da utiša um, tako da možemo da se koncentrišemo.

jogi vežba pratjahara

Možda ćete brzo preći preko nje i zaboraviti je. Ali nemojte.

Radi vaše sopstvene dobrobiti.

Pratjahara je jedna od najkorisnijih duhovnih tehnika koja postoji. Ne može se prenaglasiti njena važnost kao duhovnog alata, bilo u duhovnom životu, bilo u životu uopšte. Kada smo to rekli, hajde da vidimo šta je pratjahara.

Šta je Zapravo Pratjahara

Definicija Pratjahare je da je to proces svesnog povlačenja čula.

Pored toga, ako ste učenik joge, možda ste upoznati sa činjenicom da je Pratjahara jedan od 8 koraka u Patanđalijevom osmostrukom putu ka slobodi.

Zapravo, Pratjahara je peti korak u Patanđalijevoj jogi. Prvih četiri koraka su više fizički, kao što su fizičke vežbe, asane, dok su zadnjih tri koraka više duhovni, kao što je na primer meditacija ili prosvetljenje.

U tom smislu je pratjahara na granici između svetova, između fizičkog i metafizičkog. Najverovatnije je zbog toga ovaj korak tako težak za razumeti i primeniti u praksu kod nekih učenika joge. Ovde ću pokšati da pojasnim ove dileme.

Šta znači povlačenje čula?

joga vežba pratjahara

Mi koristimo svoja čula (vid, sluh, miris, ukus i dodir) da opažamo svet oko sebe. Kada radimo pratjaharu, naš cilj je da svesno napravimo pauzu u ovoj aktivnosti i da se odvojimo od ovog procesa na par minuta.

Od čega zapravo povlačimo svoja čula?

Jednostavan odgovor glasi da svoja čula povlačimo od spoljašnjih objekata i spoljašnjih pobuda. Na primer, ako zatvorimo oči, možemo početi da povlačimo svoj vid od stola ispred nas, od kompjutera, televizora i od niza predmeta oko nas.

Ali, u širem smislu, ovo povlačenje treba da obuhvati takođe i unutrašnje objekte uma. To su svi oni objekti koji postoje unutar našeg uma ili imaju odraz u našem unutrašnjem mentalnom svetu kao reakcija na predmete u realnom svetu. Mi ih vidimo svojim unutrašnjim očima uma.

Tako, mentalne slike i objekti su takođe nešto od čega želimo da povučemo svoja čula.

Zašto povlačimo čula?

pratjahara 5 stepen joge

Zato što naše istinsko sopstvo, Bog u nama, Veliko Ja našeg mikrokosmosa ne može da se dotakne, vidi, namiriše, ili kuša. Ne može da se opazi putem čula. Vi samo možete putem prosvetljenja da BUDETE vaše Istinsko sopstvo.

Naših pet čula su korisni u spoljašnjem svetu da bismo doživljavali objekte koji se tu nalaze. Takođe su korisni da doživimo objekte uma. Ali da bismo spoznali Pravo Ja, moramo da odemo korak iza čula, i zbog toga je Pratjahara tako korisna.

Naša čula su kao udice koje koristimo da bismo se držali za iluziju sveta. Kada ste u sigurnom okruženju, nema potrebe da se držite za svoja čula tako jako. Neka se odmore neko vreme. Nećete ništa izgubiti a dobićete neverovatno velike stvari.

Na Sanskritu, pratjahara bukvalno znači "povući prema suprotnom kraju". Normalan rad čula je da teku prema van a ovaj korak se odnosi na suprotstavljanje tom procesu, što nije lako postići.

Šta se dešava kada čula nisu više uključena za spoljašnje objekte?

joga vežba pratjahare

Kada povučemo naša čula iz spoljašnjeg sveta, možemo početi da jasnije posmatramo svoje misli i mentalne objekte ili slike povezane sa našim mislima.

Ključna reč ovde je posmatranje. Biti neutralan posmatrač misli. Voz misli neće se zaustaviti momentalno. Zato treba da ga posmatramo, bez da prijanjamo uz njega, bez uplitanja, bez kočenja.

Kada zaustavimo angažovanje naših čula objektima spoljašnjeg sveta, sledeći korak je zaustaviti angažovanje naših čula sa misaonim obrascima. Samo pustite svoje misli da teku dok se vaša čula istovremeno odmaraju i ne uzimaju učešća u njima.

Kroz vreme, voz misli će izgubiti svoju snagu i zaustaviće se. Ali samo ako pouvučemo čula od njih.

Navika prijanjanja

joga vežba pratjahara

Sve do sada opisano je lakše reći nego uraditi. Zato što smo toliko navikli da prijanjamo uz čula. Ovo je postalo nešto kao ovisnost. Jako smo se zakačili za proces stalnog opažanja spoljašnjeg sveta kao i unutrašnjeg sveta misli, slika, koncepata, i mentalnih objekata.

Zatvoriti oči i sedete na tihom mestu. Nije lako zaustaviti naviku prijanjanja jer ono što moramo da uradimo je da otkažemo našu naviku upotrebe unutrašnje sposobnosti korišćenja čula. Ovo je zaista teško i potrebne su godine prakse.

"Povlačenje čula pomaže nam da uđemo u sadašnji trenutak bez bilo kakvih filtera, ... da dođemo u prazno stanje gde nema projekcija, gde mi jednostavno jesmo."

Kako uraditi pratjaharu?

joga vežba pratjahara

Postoji nekoliko načina. Ovde ćemo prikazati jedan veoma jednostavan način.

  1. Smanjite fizičke pobude što je više moguće. Ovo je bitno, posebno na početku. Ako je TV uključen u sobi gde pokušavate da uradite pratjaharu, vrlo verovatno nećete uraditi ništa.
    Ali sa druge strane, nemojte preterivati. Ne morate da spuštate kapke na prozorima u toku dana, ili slične stvari.
  2. Sedite udobno u stolici, ili na podu, ili pokušajte da zauzmete bilo koju drugu udobnu poziciju po izboru. Verovatno nije najbolje rešenje da legnete, jer ako to uradite, mogli biste upasti u san.
    Upamtite, štos je ostati svestan, ne zadremati. Pratjahara nije relaksacija, to je vežba svesnosti. Ali, sa druge strane, ako je dobro uradite, krajnji rezultat može biti totalna relaksacija. Pratjahara može doneti više relaksacije od bilo čega drugoga što ste uradili u životu.
  3. Zatvorite oči i pokušavajte da se pomerate što je manje moguće u toku od 10 minuta.

    To je to.

Kao što vidite prilično je jednostavno. Samo budite tu, svesni bez uplitanja u bilo šta što se događa u vama. Ali, kao i obično...

...lakše je reći nego uraditi.

Najgluplja osoba na svetu verovatno bi uradila ovu vežb savršeno. Jer verovatno ne bi uključivala svoja čula u bilo koju unutrašnju aktivnost, samo zato što bi bila indiferentna na sve što se dešava okolo.

Savršen stav za vežbu povlačenja čula.

Druga tehnika

joga vežba pratjahara

Postoji i druga, malo različita tehnika koju možete koristiti za vreme pratjahare. Na primer, u koraku 3 iznad, možete odabrati da se koncentrišete na samo jedno od vaših pet čula, na primer na čulo sluha. Zato što um normalno koristi svih pet čula, a sada je limitiran na jedno, nakon nekog vremena će se umoriti od praćenja spoljašnjih zvukova i prirodno će se okrenuti prema unutra. Možete prvo pratiti zvukove koji su bliže vama, a zatim najudaljenije zvukove, sve dok u potpunosti ne povučete svoju pažnu unutar sebe.

Zaključak

Ako ste posvećeni tragalac za Istinom, pratjahara je neophodan korak na vašem duhovnom putu. Možete naučiti toliko puno o sebi i o tome kako koristite čula da biste opažali svet oko sebe. Možete takođe da naučite da prevladate vezanost za spoljašnje i unutrašnje objekte i postati istinski slobodni od njih.

Ako praktikujete meditaciju samo povremeno, takođe se isplati učenje pratjahare. Ona se zaista lako izvodi, to je vežba strpljenja. Pomoći će vam da se odvežete od spoljašnjeg sveta i da uđete dublje u svoj unutrašnji svet.

Pratjahara je neprocenljiv duhovni alat koji donosi fenomenalne dugoročke efekte i može značajno da ubrza vaš celokupan duhovni razvoj.

Autor: Olga RezoVaš Komentar:


Komentari: