Predavanje 64.

Mozak kao Savršeni InstrumentRazvoj sposobnosti i moći mentala je važniji od vrednosti prikupljenog znanja. Evolucija mentalnog tela se ne meri brojem činjenica koje ono sadrži, već njegovom sposobnošću da lako stiče znanja i koristi ih u predviđene svrhe. Um treba brzo da shvati novu misao, da misli precizno i uspešno primeni svoje znanje.

Znanje je prisutno u svesti Logosa našeg sistema, samo nas nedostatak osetljivosti tela sprečava da ga propustimo u našu svest. Usavršeno mentalno telo je kao savršeni radio aparat, usklađen sa talasnim dužinama misli u Božanskom Umu, primiće pravo znanje i istinu o predmetima, ljudima i pojavama. Sva znanja treba videti u njihovom pravom odnosu, kao deo velike sinteze, gde su uspostavljeni svrha, zakon i red. Postoji plan na kome sve vrste nauka izgledaju kao grane jednog velikog stabla sa korenom u Božanskoj svesti. Pravo znanje može doći jedino iz Univerzalnog Uma.

Mozak je instrument koji prikuplja vibracije i energije koje dolaze kroz razne čulne puteve u fizičku svest iz fizičkih i nadfizičkih svetova. Zato je mozak mesto na koje fenomeni iz drugih svetova bacaju svoje senke. Teško nam je razumeti te fenomene, kao i pogoditi pravu prirodu pojave koja je u igri senki. Stvarno izučiti predmet možemo ako odemo iznad fizičkog mozga.

Senzacije i osećanja su odraz vibracija koje dolaze iz astralnog sveta. Misli su reprodukcija vibracija iz mentalnog sveta, a intuicija je slab odjek koji dolazi sa finijih planova.

Mentalno telo je najsuptilniji deo prolazne prirode ličnosti koja se menja iz inkarnacije u inkarnaciju. Na višem mentalnom planu mentalno telo postaje telo konkretnih misli. Kad se odlučimo krenuti duhovnim i spiritualnim putem, mental će nam i pored prethodne pripreme početi praviti probleme svojim pokušajima da nas odvoji od drugih. Tako imamo privid da smo individue sa različitim interesima u odnosu na druge. Obmana je stvorila iskrivljenu predstavu o realnosti u našoj svesti. U osnovi Univerzuma je realnost. Ako želimo da upoznamo realnost, moramo naučiti da upravljamo mentalnim telom, a zatim da ga prevaziđemo. Poteškoće u prevazilaženju javljaju se još i zbog konfuzne izmešanosti emocija, apstraktnih i konkretnih misli i intuicije.

Mentalno telo ima sposobnost razmišljanja pomoću misaone materije. Božanski Duh sa Božanskog plana svoju Slatku Volju Božiju izvršava pomoću Duše Razuma, vatrenog obličja mentalne krvi koja deluje u mentalnom telu na sposobnost razmišljanja pomoću misaone materije. Misaona materija gradi misaonu sliku kao uvid za ostvarenje naloga. Mentalna krv se odražava kao nervni fluid kojim teče misaona slika do materijalnog mozga.

Autor: Olga Rezo

Vaš Komentar: