Predavanje 25.

SLUŽENJE JE ZAKON ŽIVOTAsluženje

Deco Boga koji hodate Putem Života i u tom putovanju tražite svrhu svoga postojanja, Pozdravljam vas!

Služenje je Zakon Života. Od trenutka kada se desi individualizacija, Plamen u nama počinje da prihvata odgovornost i ulazi u ravnotežu sa Univerzumom zahvalno uzvraćajući privilegiju udisanja vazduha, korišćenja Života i održavanja odvojenog postojanja putem kojeg razumevanjem i prosvetljenjem donosimo slobodu svesnosti.

služenje Zakon jednog bića je Služenje. Iskustveni život stalno potvrdjuje neophodnost da individua služi svojoj zajednici, svojoj naciji, svom bližnjem. Individue koje ne odaberu da služe otklanjaju se privremeno iz trke Života dok ne prihvate svoje odgovornosti i postanu svesne sluge Puta Života.

Sve poteškoće, razočaranja, otrežnjenja, i greške dolaze jer prirodna težnja za služenjem unutar životne struje nije bila prosvetljena do tačke gde individua zna da je služenje Bogu samome Zakon Postojanja i konačna svrha stvaranja i održavanja Života.

Kada čovek služi ljudima, kada čovek služi naciji, kralju, - on služi formi, i povratno dejstvo će uvek sadržavati nesavršenstvo.

služenje Kada čovek služi Bogu, njegova služba će ga odvesti u prisustvo individua, nacija, kraljeva, i on će im mnogo bolje pomoći jer zna da niti njegova nagrada niti njegov konačni cilj neće doći od strane tih ljudi.

Oni koji sada služe u ime dužnosti ili zbog moralnih kvaliteta, jednog dana će razumeti Boga i služiti Njemu kroz Ljubav.

služenje Fizičko Sunce sija na vašim Nebesima. Čovek je primalac toga svetla, ali mora da zna da Sunce sija zbog slave Boga. Helios (čija je aura Sunce našeg sistema) nije svestan mnogih koji se koriste Njegovim Prisustvom niti onih koji kunu svetlo koje spaljuje polja i prosvetljuje mračna dela koja preferiraju senku. Njegovo služenje je da sija u Slavu Boga i zato On ne zna za razočaranje. On je nepogrešivo Jedno sa Izvorom Zahvalnosti, Ljubavi i Stalnosti. On je Jedno sa Prvobitnim Univerzalnim Uzrokom.

služenje Služiti Bogu ne znači odvojiti se od bližnjeg niti odbaciti dužnosti za koje je iskustveni život pozvao dušu da ih prihvati, jer je to motiv našeg života, delovanja i postojanja.

Kada god sretnete neživo dobro, obogatite Univerzalni Uzrok Dobra, ali bez da očekujete povraćaj od objekta koji ima koristi od strane vaše ljubavi prema Bogu, vama će se uvek vratiti od strane Sunca vašeg sopstvenog Bića.

Koliko mnogo hrabrih bića je propustilo priliku ne razumevajući Zakon Služenja. U svakoj naciji danas, postoje mnogi koji služe svojim sopstvenim željama za autoritetom, kao i stvaranju formi kroz misli i osećanja. Oni će jednom ponovo posvetiti svoje duše i prirode Služenju Bogu, kao što Sunce to čini, da bi ponovo pronašli svoj mir.

služenje Služenje je proširivanje Trostrukog Plamena svoga bića. To je ispoljavanje talasa energije. Plamen će doneti nazad, na svom povratnom strujnom putu, vibracije onoga što je poslato.

Dve individue koje stoje na istom mestu, obavljajući potpuno isto fizičko delo, mogu primiti potpuno različitu povratnu struju određenu od strane Sile koju su odlučili da služe pre nego što su preduzeli tu aktivnost.

služenje Onaj koji se posvetio služenju Bogu i donošenju sreće životu može obavljati istu fizičku službu a ipak biti konačno oslobođen bilo kakvog osećanja da će doći kompenzacija od objekta koji služi.

Drugi, jednako iskreni, koji gleda potrebu za služenjem, želeći da oslobodi neku potrebu vidljivu u ispoljenom cilju, ne centrira svoju službu i ne posvećuje je Bogu, već juri napred, ispunjava potrebu, i onda, pošto je služio ograničenog, prima nazad u sebe samo dar koji nesavršeni može da ponudi, i pošto ne prima ništa, ogorčen je u svome služenju.

služenje Došla sam i ostaću u vašoj civilizaciji jer je moja Ljubav prema Ocu Svetla dovoljno velika da vam donesem Dar Njegovog Prisustva i kada se Moj posao obavi, otićiću, ali niti vi, niti vaše vreme, niti vaše greške, niti vaši uspesi, neće ući u kvalitet moga Služenja.

Ako vas bude bilo jedan ili milion, nije bitno. Jednog dana kada se budete osećali slično, spoznaćete Mir. Mir dolazi samo onda, kada se najbolje i svim svojim mogućnostima, potrudite da služite Bogu. Tada se više ne morate brinuti o rezultatu služenja.Autor: Olga Rezo

Vaš Komentar: