Predavanje 54.

Srebrna Vrpca


srebrna vrpca

Srebrna vrpca - Sutratma smatra se Životnom Niti ili glavnim kanalom za manifestovanje životne energije.

Izvor srebrne vrpce je Monada, ili "Više ja". U nekim duhovnim tradicijama naziva se i "Ja Jesam prisutnost", "Ja sam ti" (kada nam to kaže Otac naše Božanske Iskre, našeg mikrokosmosa) ili "Otac Koji je na Nebesima".

Srebrna vrpca koja izvire u Monadi se preko Duha Života, Duše, Sina, ili "Hrista u nama" koji boravi na višem transcedentalnom planu spušta sve do našeg "nižeg sopstva", "malog ja" koje se sastoji od mentalnog, astralnog, eteričkog i fizičkog tela.

Monada šalje srebrnu vrpcu prema dole da bi naše "niže ja", najniži odraz Monade na fizičkom planu, bio prožet životnom snagom ili "Životnim Principom". Krajnja tačka srebrne vrpce se nalazi u eteričkom telu, u Četvrtoj čakri Anahati, u neposrednoj blizini fizičkog srca.

Tako, možemo reći da je Životna Nit usidrena u oblasti našeg fizičkog srca i da krvotok služi kao sredstvo putem kojeg se ova životonosna energija šalje u sve delove našeg mikrokosmosa. Osim putem krvotoka energija se prenosi i preko glavnih čakri eteričkog tela, kao i preko kanala nadija.


Ako imate sposobnosti vidovitosti, srebrna vrpca će vam se prikazati kao trepteća srebrna nit, i otuda i njeno ime.

Po svom sastavu Srebrna vrpca je zapravo trostruka. Sadrži Nit Života (Sutratmu), Nit Svesnosti (Antakaranu), i Nit Kreativnosti. Trostruka vrpca prolazi kroz teme glave i ide paralelno sa kičmenim stubom.


Nit Svesnosti je usidrena u eteričkom telu usred mozga, u blizini pinealne žlezde. Nit Života kao što sam već pomenula je usidrena u eteričkom telu u blizini srčanog centra, ali se proteže sve do dna kičmenog stuba i prve čakre Muladare. Nit kreativnosti je usidrena u grlenoj čakri eteričkog tela.

Energija koja se prenosi putem Niti Života je ona ista energija koja oživljava sve atome fizičkog tela i drži ih na okupu. Pošto je fizičko telo posledica postojanja eteričkog tela, Životni Princip Monade uliva se kroz mentalno i emocionalno telo u eteričko telo. Sve se ovo dešava veoma brzo.

srebrna vrpca Energija koju Monada šalje srebrnom vrpcom je povezana sa Božjom Voljom i izvire iz prvog aspekta Boga, Slatke volje Božije. Na taj način, Monada daje Duši svrhu postojanja, a Duša utiče na ličnost dajući joj svrhu na zemaljskom planu. Volja za postjanjem, akcijom, ljubavlju i samoodređenjem su posledice energije koja do nas stiže kroz Nit Života.


Kada osoba počne da kroz meditaciju ostvaruje pravi kontakt sa svojim Višim ja, Nit Života prenosi višu volju Boga prema nižoj volji ličnosti i usklađuje ličnost sa namerama i ciljevima Duše. Kada to počne da se dešava, ojačava Sutratmička veza. Kako se osoba kreće na putu duhovnog samorazvoja sve je jači dotok energije.

Na taj način Nit života prenosi životnu energiju i svrhu života. Bez nje Duša ne bi imala način da se izrazi na fizičkom planu i prati impulse Monade.


Individualizacija čoveka se dešava u trenutku kada se Duša putem Niti života usidri u srcu čoveka. To je trenutak prelaska sa grupne svesnosti (koja je nekada označavala pripadnost plemenu, porodici ili većoj grupi ljudi) na individualnu svesnost duše.

Eterički ekvivalent kičmenoj moždini su tri glavna energetska kanala: ida, pingala i šušumna. Ova tri kanala zapravo prenose energije srebrne vrpce, i to energije Niti Kreativnosti, Svesnosti i Života.

    plavi plamen
  • Šušumna prenosi energije prve Plave Zrake (od sedam Zraka), energiju Božanske volje, vere, nade i svrhe života. Ona odgovara Niti Života.
    roze plamen
  • Pingala prenosi energije treće Roze Zrake čiste Božanske ljubavi, blagosti, tolerancije, obožavanja i odgovara Niti Kreativnosti.

    zlatni plamen
  • Ida prenosi energiju druge Zlatnožute Zrake mudrosti prosvetljenja, mira i odgovara Niti Svesnosti.

Kada spavamo, Nit Svesnosti se povlači iz eteričkog mozga u astralni mozak što nam omogućava da u toku noći doživljavamo astralna iskustva. Nit Života, je i dalje vezana za eteričko telo i omogućava nesmetano buđenje osobe nakon sna. Pošto je Nit života usidrena u srčanoj čakri, poželjno je lagano buđenje iz sna da ne bi došlo do naglog priliva energije i mogućih negaitvnih posledica po zdravlje fizičkog tela.


U trenutku smrti Nit života i Nit kreativnosti se povlače iz srčanog centra i iz grlene čakre i prolaze kroz Temeni centar. U isto vreme Nit svesnosti se povlači iz centra glave. U najvećem broju slučajeva, sve tri niti se simulatno kroz Temeni centar povlače ka Kauzalnom telu.


srebrna vrpca U nekim slučajevima, kao što je koma, Nit svesnosti se povlači pre no što se povuče Nit Života i Nit Kreativnosti. Može da se desi da se Nit svesnosti samo delimično povuče, kao u slučajevima demencije ili kognitivnih poremećaja.

Činjenica da Nit života najveću svoju energiju izliva u srčani centar čoveka dovoljno govori da su ljudska bića predodređena da svoje život žive u skladu za zakonima ljubavi. Život na zemlji ne može da izbegne uticaj ljubavi, a Nit Života se stara da esenca ljudskog bića nije ništa drugo do li esenca ljubavi.

Vaš Komentar:


Komentari: